– Farens vitnemål ikke til å stole på

Mette Yvonne Larsen, advokaten til søsknene som har saksøkt Sandefjord kommune for tapt barndom, reagerer på at faren deres er innkalt som vitne i rettssaken.

Søsken i Sandefjord tingrett

I RETTEN: Et av søsknene sammen med advokat Mette Yvonne Larsen under rettssaken som startet i Sandefjord tingrett mandag.

Foto: Henrik Bøe/NRK

Søskenflokken har saksøkt kommunen for 25 millioner kroner for tapt barndom og fremtidig arbeidsinntekt. Årsaken er at de mener at barnevernet unnlot å handle etter mange år med omsorgssvikt. Rettssaken startet i Sandefjord tingrett mandag.

Jeg skjønner ikke på hvilke måte faren og han søsken skal vitne for kommunen. Skal de være vitne på at barnevernet ikke burde grepet inn, eller hva? Jeg forstår egentlig ikke hva kommunen skal med dem, sa Mette Yvonne Larsen til NRK i retten i går.

Mette Yvonne Larsen

TUNGT: Barnas advokat Mette Yvonne Larsen sier at det blir tøft for søsknene å stå overfor faren i retten.

Foto: Anders Brekke / NRK

Da brukte hun mye av innledningsprosedyren sin på å komme med opplysninger hun mener viser at faren ikke er til å stole på.

Larsen siterte blant annet fra tidligere dokumenter, der sakkyndige har slått fast at faren har psykopatiske trekk. Han ble tvangsinnlagt i psykiatrien i 2009, etter at barnas mor hadde blitt funnet død hjemme.

Kommunen: – Nødvendige vitner

Gisle Dahn

BEHØVES: Ifølge Gisle Dahn, rådmann i Sandefjord, er faren og søsknene hans nødvendige vitner i saken.

Foto: OLA WALBERG / NRK

Sandefjord-rådmann Gisle Dahn svarer at kommunen har innkalt faren og søsknene hans fordi de anser dem som nødvendige for å belyse saken mest mulig.

– Jeg kan nesten ikke gå nærmere inn på dette, for da nærmer jeg meg å prosedere saken i media. Det blir feil når saken behandles i retten nå, sier han, og legger til:

– Jeg tar til etterretning motpartens syn på dette.

Barnas far sier han ikke kjenner seg igjen i opplysningene Larsen kommer med.

– For meg er det helt ukjent at det finnes sakkyndige som har vært i kontakt med meg, og som har konkludert med at jeg har psykopatiske trekk. Jeg har tvert imot hørt det motsatte. Jeg reagerer veldig på hvorfor dette blir trukket frem som et spørsmål på hvorfor jeg er innkalt som vitne.

Belastende for barna

Larsen mener at det er en stor belastning for barna at faren og søsknene hans skal vitne.

– De har allerede vært til stor belastning for barna. Det vil særlig bli vanskelig for dem å sto overfor faren igjen.

Dahn sier han har full forståelse for dette.