– Krever erstatning etter forferdelig barndom

Søskenflokk på fem mener barnevernet unnlot å handle etter mange år med omsorgssvikt. Nå krever de erstatning på opp mot 15 millioner kroner fra Sandefjord kommune.

Familievoldssak i Sandefjord

Tre brødre fortalte i 2013 NRK om en barndom full av frykt, søvnløse netter og vold. Både fysisk og psykisk. De er fem søsken, de to minste barna var ikke myndige. Det er storebrødrene som gang på gang har ringt politiet og bedt om hjelp.

Foto: Privat

– Nå har vi sendt stevning og saksøkt dem. Vi krever erstatning for alle fem barna, sier advokat Mette Yvonne Larsen til NRK.no.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen mener saken er en av de groveste hun har sett.

– Vi saksøker dem for å ha unnlatt å gi hjelp fra barnevernet den gangen da de fem barna var eksponert for vold og omsorgssvikt i hjemmet. De burde ha grepet inn på et tidligere stadium. Jeg er ganske sjokkert over den manglende innsatsen, sier Larsen.

– Vi har hatt samtaler med politiet, vi har engasjert en uavhengig ekspert som har gått gjennom hele saken for oss. Så vi har forberedt oss veldig godt på den saken, sier kommuneadvokat i Sandefjord, Ivar Otto Myhre.

Allerede i 2013 var det snakk om å stevne Sandefjord kommune. Nå er papirene sendt. Men kommunen har ikke endret oppfatning siden august i fjor.

– Vi har tidligere hatt saken oppe i formannskapet, da vi fikk varselet om søksmål. Da ble den saken vurdert og de vedtok da å ta til motmæle, altså ikke akseptere noe erstatning, sier Myhre.

Les også:

Henlagte bekymringsmeldinger

NRK fortalte i august 2013 tre brødres historie om det de hevder er en oppvekst med en voldelig far. De to yngste barna i søskenflokken på fem er ikke myndige, så de eldste brødrene tar saken til media.

Se video fra Dagsrevyen lenger ned i artikkelen.

De håper for det første å få aksept for at barndommen deres var helt forferdelig.

Mette Yvonne Larsen

Mellom årene 2005 og 2009 mottok barnevernet minst 12 bekymringsmeldinger om forhold i hjemmet, men sakene ble henlagt.

I april 2009 ble barnas mor funnet død. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla til slutt saken.

Barnas far ble etter dødsfallet tvangsinnlagt i psykiatrien, og bekymringsmelding ble sendt barnevernet om at faren ikke burde ha omsorg for barna sine. Barna blir etter dette tatt vare på av besteforeldre og barnas tante.

Barnas far avviste påstandene som ble lagt frem i 2013.

– Ingen av mine barn eller min nå avdøde kone er utsatt for vold i mitt hjem så langt jeg vet. Hvis noen av mine barn er utsatt for vold, ble det utøvet av min ektefelle, sa han den gang til NRK.

Ber om 10–15 millioner

Nå er stevningen sendt Sandefjord kommune. I den, krav om 2–3 millioner pr. barn. Til sammen 10–15 millioner kroner.

– Vi snakker om tapt inntekt, fremtidig inntekt, oppreisning. Mellom to og tre millioner er en vanlig sum i en slik sak, forklarer Larsen.

Vi har kommet til at barnevernet i hvert fall ikke har gjort noe som er erstatningsbetingende.

Ivar Otto Myhre

– Hva håper barna nå?

– De håper for det første å få aksept for at barndommen deres var helt forferdelig. Kanskje deres mor kunne vært i live nå, hvis barnevernet hadde hjulpet dem til å starte opp et nytt sted. Og de håper selvfølgelig å få kompensasjon for en barndom som har vært på mange måter håpløs.

Hun forteller at stevningen er skrevet omfattende for å belyse det de mener er en unnlatelse fra kommunens side.

– I håp om at kommunen kanskje kan komme oss i møte og tilby dem en kompensasjon. Forlik har vi ikke drøftet, men vi håper at når kommunen ser stevningen, så går dem opp for dem at de har forsømt seg. Ganske grovt.

Les også:

Fikk refs av Fylkesmannen

Tidligere Vestfold Blad skrev høsten 2012 at Fylkesmannen refset barnevernet i Sandefjord for å ha brutt en rekke paragrafer i barnevernloven i denne saken.

Barnevernstjenesten og Sandefjord kommune får blant annet kritikk for ikke å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser, sånn at barnas faktiske situasjon ble belyst. Videre at undersøkelsene ikke var grundige nok i forhold til alvorlighetsgraden i saken.

Fylkesmannen mente også at kommunen har brutt sin plikt ved å unnlate nødvendige hjelpetiltak for familien.

Sikrere i sin sak

Ivar Otto Myhre

Ivar Otto Myhre sier kommunen er villig til å drøfte saken, men hvis stevningen ikke inneholder noe nytt, står de fast ved avgjørelsen fra 2013.

Foto: Bengt Kristiansen

Myhre har ennå ikke fått sett stevningen, men sier den må bringe noe nytt på banen for at kommunen skal endre mening.

– Det spørs hva som står der. Er det ikke noe nytt, så er ikke et forlik aktuelt, sier Myhre, som legger til at det kan bli aktuelt å takke ja til Larsens invitasjon om å drøfte saken.

En uavhengig ekspert har blitt hyret inn av kommunen til å se på saken. Konklusjonen der skal ha gjort kommunen sikrere på at de avgjørelsene de har tatt hittil har vært korrekte.

– Du sa i august i fjor at dere ikke var villige til å gi noen erstatning. Har det endret seg siden den gang?

– Nei. Snarere tvert imot. Vi har kommet til at barnevernet i hvert fall ikke har gjort noe som er erstatningsbetingende.

Fem søskens fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

SE VIDEO: Få med deg brødrenes fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

Vil unngå en rettssak

Det er ikke Mette Yvonne Larsen enig i. Hun karakteriserer saken som en av de groveste sakene hun har sett med tanke på svikt fra barnevernet.

– Det er forsømmelse i nyere tid. Det er ikke den gamle barnevernsloven og det gamle systemet. Det er den nye loven og det er mye kunnskap om barn som utsettes for vold, og ingenting av den kunnskapen finner vi i disse dokumentene, sier Larsen og legger til:

– Og det er grovt fordi de barna har blitt eksponert for veldig grove ting.

Hun forventer at kommunen tar kontakt med en gang de mottar stevningen, for å drøfte saken og komme med penger slik at man slipper en rettssak.

Men kommunen ønsker derimot en rettssak velkommen.

– Vi vil jo gjerne at kommunen kommer i et noe bedre lys enn det som fremkom på det tidspunktet, og det vil vi jo få anledning til når vi får hele saken belyst, avslutter Myhre.