NRK Meny
Normal

Valg-lunsj til barnevernet

SV fristet med lunsj og nye stillinger til barnevernet i Tønsberg.

Valg-lunsj

LUNSJ: SV stilte med stortingspolitiker og lokale politikere da de bød barnevernsansatte på lunsj.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Valglogo

– Vær så god!

SV har bedt ansatte i barnevernet i Tønsberg kommune til lunsj to uker før valget. Hensikten er å høre hvordan de ansatte jobber og å formidle SVs tanker.

– Takk til alle dere som jobber for de redde ungene. Dere gjør en livsviktig jobb. Dere trenger støtte, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Flere ansatte

SV i Tønsberg vil styrke barnevernstjenesten med to stillinger.

– Vi ser at saksbehandlingskapasiteten er for dårlig når det gjelder dokumentasjon. Sykefraværet har vært høyt. Vi tenker at barneverntjenesten trenger mer folk for å gjøre en god jobb, sier Olav Sannes Vika, SVs andrekandidat ved høstens kommunestyrevalg i Tønsberg.

Han viser til Fylkesmannens tilsyn som avdekket at nyansatte ikke fikk nok opplæring, rutiner som ikke ble fulgt og sviktende internkontroll

Først og fremst vil han ha flere saksbehandlere, men rundt bordet ønsker ansatte flere kollegaer med spesialkompetanse.

Olav Sannes Vika

STILLINGER: SV-politiker Olav Sannes Vika mener barnevernet trenger flere ansatte og penger for å gjøre en bedre jobb.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bryte generasjonsoverføringer

Olav Sannes Vika vil også bruke en million kroner årlig de neste fire årene på å bryte et mønster der barn i barnevernet får barn som selv trenger hjelp fra den samme etaten.

– Vi har ikke lykkes med å hjelpe de mest utslåtte i samfunnet, sier Sannes Vika.

Dessuten vil han at foreldre som mister omsorgen for barnet sitt skal få hjelp av det kommunale kriseteamet, siden foreldrene er i sorg. Barnevernet har ansvar for å følge opp foreldrene i dag, men Sannes Vika vil at et kriseteam skal stille opp for disse foreldrene i akuttfasen. Derfor må kriseteamet oppbemannes med en halv stilling.

Styrket barnevern

Ordfører Petter Berg (H) sier at barnevernet har blitt styrket betraktelig de siste årene og at måten å drive barnevern på har blitt endret etter tilbakemeldinger fra Fylkesmannen og andre.

Han viser også til at Tønsberg kommune ligger bra an i forhold til sammenlignbare kommuner når det gjelder penger til barnevernet. Hvor mye penger Høyre skal gi barnevernet fremover, kan han ikke si nå.

– Tønsberg barnevern skal drives forsvarlig til beste for barna og deres rettssikkerhet. Vi skal bruke nødvendig ressurser for at dette målet skal oppnås, sier Petter Berg.