Hopp til innhold

Få barnevernsbarn gjennomfører videregående

Tønsberg (NRK): Bare fire av ti barnevernsbarn gjennomfører videregående skole, viser ny forskning.

Skolebøker

KRAV: Skole og barnevern må stille større krav til skoleprestasjonen til barnevernsbarn, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

– Barnevernet må være som gode foreldre og interessere seg for barnas skolegang.

Det sier Maria Reklev som er organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Barnevernsbarn og skolegang

INTERESSE: Maria Reklev sier at barnevernet må ha interesse for barnas skolegang.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Over hele landet gjennomfører Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet konferanser for at barn i barnevernet skal lykkes bedre på skolen, og Reklev har deltatt på arrangementet i Tønsberg.

Ny forskning viser nemlig at få av barnevernsbarna gjennomfører et fullt grunnskoleløp, og Reklev kjenner til mange av barnas historier.

– De varierer fra det å lykkes mot alle odds til å miste all tro på seg selv fordi ingen andre heller har hatt troen på at de kunne klare seg, forteller hun.

Større krav

Barnevernsbarn og skole

SAMARBEID: Unni Hilde Moldjord Wilmann i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet syns skolene og barnevernet må bli flinkere til å samarbeide.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Mens 40 prosent av barnevernsbarn gjennomfører videregående skole, fullfører og består rundt 70 prosent av videregåendeelevene i Vestfold på normert tid.

– For å bedre situasjonen må kravene som stilles til barnevernsbarnas skoleprestasjoner bli større, sier Unni Hilde Moldjord Wilman i Barne- ungdoms og familiedirektoratet.

Hun har ansvar for konferansene som skal gjennomføres i hvert fylke, og forteller at det er stor forskjell på hvordan ansatte i skole og barnevern forholder seg til barnevernsbarnas skolegang.

– Forskning viser at vi har for lave krav til barnevernsbarn og for lite tro på dem, sier Moldjord Wilman.

Hun understreker at vi bør ha like store forventninger til at disse barna skal klare seg på skolen som alle andre barn.

Og Maria Reklev forteller at også barnevernsbarn selv støtter ønsket om strengere krav til skolegangen.

– Bedre samarbeid

I løpet av 2012 fikk 53 000 barn i Norge hjelp av barnevernet, og 3 000 av dem kom fra Vestfold.

Skal flere av barna komme seg gjennom utdanningsløpet, må skolene og barnevernet også bli flinkere til å samarbeide, mener Unni Hilde Moldjord Wilmann.

Og hun får støtte av deltakere på konferansen. En av dem er Lars Erik Bakke som jobber i akuttinstitusjonen i Bufetat på Barkåker. Han sier det er viktig å tørre å utfordre ungdommer, og at man gjør det gjennom forventninger, noe Ole Bjørn Moen fra SFO i Ramnes i Re kommune er enig i.

Også Christina Myhre fra barnevernstjenesten i Sandefjord mener jevnlige møter mellom etatene er nødvendig.

Barnevernsbarn og skolegang

DELTOK: Ole Bjørn Moen, Christina Myhre og Lars Erik Bakke var noen av deltagerne på konferansen.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark