NRK Meny
Normal

– Kystvakta mangler utstyr

Oljevernberedskapen i Oslofjorden trenes regelmessig. Mens Kystverket har fått på plass noe ny beredskap og noe nytt utstyr de siste årene, har det stått stille for kystvakta i flere år.

Horn Flayer med miljølekter

Redningsselskapet inngår i oljevernberedskapen i Oslofjorden. De har to miljølektere som kan slepes ut i høy fart. Her er det RS Horn Flyer som deltar i en øvelse utenfor Vestfold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skipssjefen på kystvaktskipet Nornen, kapteinløytnant Tore Gabrielsen, er ikke tilfreds.

– Mangler utstyr for å finne oljen om natta

– Vi har det samme utstyret i dag, som vi hadde da Full City grunnstøtte utenfor Langesund og da Godafoss grunnstøtte ved Hvaler, sier Gabrielsen.

Han var om bord og var skipssjef på KV Nornen under begge disse ulykkene. Vi har ikke utstyr for å finne oljen om natta, sier han.

Kystvaktskipet Nornen er en viktig ressurs i en akuttfase fordi de har som oppgave å overvåke kysten fra svenskegrensen til Egersund, herunder også oljevernberedskap om noe skulle inntreffe.

(Tekst fortsetter under videoen)

Kystvaktskipet Nornen liegger ut lenser sammen med en slepebår fra Essoraffineriet.

Lense legges ut under en øvelse utenfor Essoraffineriet på Slagentangen onsdag. Det er en slepebåt fra raffineriet som drar ut lensen. Kystvakta har det samme utstyret nå som da to store skip grunnstøtte og det lakk ut olje både utenfor Langesund og ved Hvaler i Østfold.

Les om:

Kystverket har forsterket beredskapen

Kystverket har de senere år blant annet forsterket oljevernberedskapen langs kysten med avtale med 32 mindre fartøyer, fiskefartøy og andre egnede offentlige eller private fartøy. Disse er knyttet til 16 statlige beredskapslagre av oljevernutstyr langs kysten.

Oljevernberedskap er både et statlig og et kommunalt ansvar. På land er det kommunene gjennom sine IUA, (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som har ansvar for beredskapen. På sjøen er det Kystverket.

(Tekst fortsetter under bildet)

Øver på å legge ut lenser

Kystverket har sitt lager i Horten. Herfra sendes bl.a. oljelenser ut slik at de kan begrense oljesøl. Dette er en operasjon som må trenes.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Redningsselskapet har oljeberedskap

I tillegg har Redningsselskapet etablert to miljølektere som kan slepets i forholdsvis høy hastighet, rundt 22 knops fart. Dette er utstyr til blant annet oljevern. Den ene lekteren er stasjonert i Østfold og kom i 2011, den andre kom til i Kragerø i fjor. Lekterne drives av selskapet med økonomisk støtte fra Kystverket og er en del av beredskapen.

I ytre Oslofjord har Kystverket avtaler også med Essoraffineriet. Beredskapen og samhandling mellom enhetene testes regelmessig.

(Tekst fortsetter under bildet)

Fra brua på KV Nornen

Skipssjef på KV Nornen, Tore Gabrielsen sier de ikke har utstyr for å finne olje og drive oljevern når det er mørkt. Under øvelse og i aksjon får han hjelp med loggføring av løytnant Maria Enstad.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kystvakta avhengig av hjelp

– Vi mangler infrarødt deteksjonsutstyr for å kunne operere og finne olje på natta, sier skipssjefen på KV Nornen. – Da er vi avhengig av andre ressurser for å kunne finne oljen, sier han. Da må vi kontakte svenskene, de har fartøy og utstyr i beredskap som kan håndtere det, sier Tore Gabrielsen. Forhåpentligvis får vi det i Kystvakta neste år, sier han.

Gabrielsen sier at slik utstyr er veldig viktig for utfallet av en ulykke i mange tilfeller. Tar vi for oss Godafoss som grunnstøtte utenfor Hvaler så var dette utstyret svenskene kom med helt avgjørende for at vi fikk tatt opp så mye olje som vi gjorde, forklarer Gabrielsen.

Noen store fartøy som opererer ute i havet har oljedetekterings radar, så de er litt hjulpet, men infrarødt utstyr har ingen av kystvaktas fartøy, sier Tore Gabrielsen.

Kystverket holder på å bygge skip som får slikt deteksjonsutstyr, sier Gabrielsen.

Lense legges ut fra KV Nornen

Kystvakta legger ut lenser, men har ikke noe mer enn dunder de siste store ulykkene ved Hvaler og utenfor Langesund.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK