Hopp til innhold

– Det er ei farleg utvikling

– PR-byråa er ein viktig premissleverandør i norsk politikk. Det er ei farleg utvikling. Det seier visepresident på Stortinget, Marit Nybakk.

Marit Nybakk og Bjarne Håkon Hanssen

Visepresident på Stortinget, Marit Nybakk, synes det er tankevekkande at makt flyttes frå demokratiske organ til PR-byrå.

Foto: NRK/Scanpix

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Østerud.

Professor Øyvind Østerud seier PR-byråa sitt omfang og utbreiing har gått langt raskere enn forutsett.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

At over halvparten av fylkeskommunane har kjøpt profesjonell lobbyhjelp i samband med Nasjonal Transportplan uroar den erfarne politikaren.

– Det er urovekkande fordi vi flyttar makt frå demokratiske organ til folk som ein gong gjekk inn i politikken av overtydingsgrunnar, men som no tar godt betalt for å bruke sin politiske kunnskap til å påverke storting og regjering.

Nybakk fortel at ho har sett døme på at PR-rådgjevarar til og med har skrive stortingspolitikarane sine merknader i komitéinnstillingar.

– Det er spesielt tankevekkande, seier ho.

Fullt gjennomslag

Professor Øyvind Østerud var medlem av utvalet som skulle foreslå nye karantene-reglar for tidlegare politikarar. I tllegg leia han også den andre norske maktutgreiinga frå 1998 til 2003. Allreie då åtvara han og utvalet om at makt vart flytta ut av dei folkevalde organa.

– No ser vi at PR-byråa har fått fullt gjennomslag i norsk politikk, seier Østerud.

– Vi såg jo dette komme, men PR-byråa sitt omfang og utbreiing har gått langt raskare enn vi kunne forutsjå, seier professoren.

– Politisk kannibalisme

Felles for lobbyistar som tar oppdrag for offentlege organ og etatar er at honorara deira blir dekka av skattepengar. Ofte kjem oppdraga frå kommunar eller offentlege etatar som konkurrerer med andre kommunar eller etatar i ei sak.

– Du kan godt kalle det politisk kannibalisme, seier Marit Nybakk. Ho viser til at lobbyisme er ein del av demokratiet, men at den må vere open for innsyn.
Maktutgreiar Østerud meiner PR-byrå har skapt seg ein kunstig marknad; ved at den eine kommunen leiger inn profesjonell hjelp, vil den konkurrerande kommunen gjere det same.

– PR-byråa er over alt, alle bruker dei. Dei gjennomsyrer all norsk offentlig virksomhet, seier professoren. Når PR-byråa legg eit løp for ein politisk prosess, til 5000 kroner timen, så er det jo hemmeleg det dei driv med.

Visepresident Nybakk seier det til sist handlar om politikken sin legitimitet:

– Bruken av mellommenn og –kvinner gjer PR-byråa usynlege. Vi veit ikkje lenger kven som eigentleg står bak dei politiske vedtaka.

Les mer om stortingsvalget

Erna Solbergs regjering på slottsplass

Disse 18 skal styre Norge

Erna Solberg og Siv Jensen har valgt sitt mannskap. Her får du en oversikt over de 18 statsrådene som skal styre norsk politikk de neste fire årene.

Vararepresentanter som rykker opp

Fra arbeidsledig til stortingsrepresentant

Ni folkevalgte stortingsrepresentanter blir statsråder, og én blir statssekretær. Dermed rykker ti nye personer inn på Stortinget. Blant dem er 23 år gamle Erik Skutle fra Bergen.

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

Gratulasjon til lutefisklaget, som nå har fått plass i regjeringen

Nå sitter over halve lutefisklaget i regjering

Det er neppe mange andre lutefisklag som kan skilte med like mange statsråder rundt bordet i år. I det nye regjeringsapparatet er det flere som kjenner hverandre godt.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Erna og Siv

Solberg legger ned Fiskeridepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet forsvinner, men statsråden flyttes til et nytt, sammenslått nærings- og fiskeridepartementet.

Sylvi Listhaug (Frp)

Påtroppende landbruksminister mente landbruket er kommunisme

For tre år siden kalte Sylvi Listhaug (Frp) landbrukssektoren for «kommunisme på norsk». I dag blir hun landbruksminister.

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.