Valresultat 2019

Sør-Fron Bygdaliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iSør-Fron

Partioppslutning

8,8 %
137 røyster
52,4 %
818 røyster
32,8 %
511 røyster
3,7 %
57 røyster
2,4 %
37 røyster

Kva meiner Sør-Fron Bygdaliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sør-Fron Bygdaliste er heilt einig i at:

Sør-Fron bør gjøre et nytt forsøk på sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sør-Fron Bygdaliste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten bør ikke økes.

Sør-Fron Bygdaliste er heilt einig i at:

Inn­byg­gere i Sør-Fron som mottar sosial­stø­nad skal ikke få «fra­truk­ket» even­tu­ell barne­trygd.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti