2019 VÁLGABOHTOSAT

Sør-Fron Bygdaliste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Sør-Fron

Bellodatjienat

8,8 %
137 jienat
52,4 %
818 jienat
32,8 %
511 jienat
3,7 %
57 jienat
2,4 %
37 jienat

Maid oaivvilda Sør-Fron Bygdaliste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Sør-Fron Bygdaliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sør-Fron bør gjøre et nytt forsøk på sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sør-Fron Bygdaliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten bør ikke økes.

Sør-Fron Bygdaliste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Inn­byg­gere i Sør-Fron som mottar sosial­stø­nad skal ikke få «fra­truk­ket» even­tu­ell barne­trygd.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid