2019 VÁLGABOHTOSAT

Optimum
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Namsskogan

Bellodatjienat

15,0 %
78 jienat
56,6 %
295 jienat
21,3 %
111 jienat
7,1 %
37 jienat

Maid oaivvilda Optimum?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Optimum ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Nams­sko­gan.

Optimum lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Nams­sko­gan må fjernes.

Optimum ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Skole og barne­ha­ger må legges ned for å spare penger.

Optimum lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Myn­dig­he­tene må legge bedre til rette for mine­ral­ut­vin­ning i Nams­sko­gan.

Optimum lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nams­sko­gan bør fort­sette som en egen kommune.

Optimum lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Trong­fos­sen bør utbygges.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid