2019 VÁLGABOHTOSAT

Bygdelista i Moskenes
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Moskenes

Bellodatjienat

50,1 %
236 jienat
34,0 %
160 jienat
15,9 %
75 jienat

Maid oaivvilda Bygdelista i Moskenes?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Bygdelista i Moskenes ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid