Valgresultat 2019

Bygdelista i Moskenes
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iMoskenes

Partioppslutning

50,1 %
236 stemmer
34,0 %
160 stemmer
15,9 %
75 stemmer

Hva mener Bygdelista i Moskenes?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Moskenes er helt uenig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Bygdelista i Moskenes er helt enig i at:

Hav­bruks­næ­rin­gen kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må legges til rette for oppdrett.

Bygdelista i Moskenes er helt enig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Bygdelista i Moskenes er helt uenig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Se kommunevalgresultatet for andre partier