Valresultat 2019

Hattfjelldal Bygdeliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iHattfjelldal

Partioppslutning

7,7 %
60 røyster
46,2 %
361 røyster
40,0 %
313 røyster
4,3 %
34 røyster
1,8 %
14 røyster

Kva meiner Hattfjelldal Bygdeliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Hattfjelldal Bygdeliste er heilt einig i at:

Hatt­fjell­dal må bruke eien­doms­skatt for å gjen­nom­føre frem­ti­dens lov­på­lagte oppgaver.

Hattfjelldal Bygdeliste er heilt einig i at:

Kom­mu­nene må ta større ansvar for utvik­lin­gen i og rundt Vefsna.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti