Valresultat 2019

Nordland

Hattfjelldal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,2 %
361 røyster
40,0 %
313 røyster
7,7 %
60 røyster
4,3 %
34 røyster
1,8 %
14 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 11 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hattfjelldal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Flere snø­sku­ter­løy­per gir mulighet for vin­ter­tu­risme.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Grane, Hatt­fjell­dal, og Vefsn bør slås sammen til en stor kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nene må ta større ansvar for utvik­lin­gen i og rundt Vefsna.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hatt­fjell­dal må ta ansvar for å hindre videre vern av skog.

Visste du at ...

Det er  1 094 røysteføre i Hattfjelldal.
72 %har røysta
Av alle 789 røyster i Hattfjelldal var 211 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 789 røyster i Hattfjelldal var
7blanke røyster
I Hattfjelldal stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hattfjelldal
Fylkestingsval