2019 VÁLGABOHTOSAT

Felleslista for Værøy
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Værøy

Bellodatjienat

15,8 %
66 jienat
27,7 %
116 jienat
25,5 %
107 jienat
22,2 %
93 jienat
8,8 %
37 jienat

Maid oaivvilda Felleslista for Værøy?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Felleslista for Værøy ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Værøy må vurdere å øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mune­øko­no­mien.

Felleslista for Værøy ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Værøy må vurdere sam­men­slå­ing med Bodø i neste fire­års­pe­riode.

Felleslista for Værøy lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Oppdrett kan gi Værøy nye arbeids­plas­ser, og det må derfor legges til rette for oppdrett.

Felleslista for Værøy lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid