Valgresultat 2019

Høyre og Fremskrittspartiet
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKvænangen

Partioppslutning

13,5 %
89 stemmer
38,5 %
254 stemmer
24,4 %
161 stemmer
12,9 %
85 stemmer
10,8 %
71 stemmer

Hva mener Høyre og Fremskrittspartiet?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre og Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Kvæ­nan­gen bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Høyre og Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Høyre og Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Kvæ­nan­gen, bør det kreves lukkede anlegg.

Høyre og Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Kvæ­nan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Se kommunevalgresultatet for andre partier