Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Kautokeino
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

25,9 %
374 stemmer
19,8 %
286 stemmer
15,1 %
219 stemmer
11,8 %
170 stemmer
10,2 %
147 stemmer
8,4 %
121 stemmer
6,4 %
93 stemmer
2,5 %
36 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Sámeálbmot Listu.

Hva mener partiene?

Kautokeino Fastboendes liste har fått flest stemmer i Kautokeino kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Kautokeino Fastboendes liste er helt uenig i at:

Kau­to­keino må sam­lo­ka­li­sere barne­ha­gene i bygda.

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino bør være positiv til ny gruve­drift i kommunen og legge til rette for slik virk­som­het.

Kautokeino Fastboendes liste er helt enig i at:

Kau­to­keino må aktivt forsøke å få til et sam­ar­beid med andre kommuner om å løse kom­mu­nale oppgaver.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kau­to­keino bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kau­to­keino må sam­lo­ka­li­sere barne­ha­gene i bygda.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kau­to­keino bør være positiv til ny gruve­drift i kommunen og legge til rette for slik virk­som­het.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kau­to­keino må aktivt forsøke å få til et sam­ar­beid med andre kommuner om å løse kom­mu­nale oppgaver.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør se på mulig­he­ten for å spare penger ved å sette tje­nes­ter ut til private.

Visste du at ...

Det er  2 294 stemmeberettigede i Kautokeino.
64 %har stemt
Av alle 1 456 stemmer i Kautokeino var 634 forhåndsstemmer, altså
44 %forhåndsstemmer
Av alle 1 456 stemmer i Kautokeino var
10blanke stemmer
I Kautokeino stilte
8lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Kautokeino
Fylkestingsvalg