Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Tjeldsund
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Skånland og Tjeldsund slås sammen og blir til Tjeldsund 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Skånland og Tjeldsund ved forrige valg.

Partioppslutning

36,6 %
806 stemmer
27,6 %
608 stemmer
12,9 %
283 stemmer
8,0 %
176 stemmer
6,0 %
132 stemmer
5,6 %
123 stemmer
3,4 %
74 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Rødt var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Tjeldsund kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skatt er ok hvis det er nød­ven­dig for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter i Tjeld­sund.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tjeld­sund kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Tjeld­sund bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er helt uenig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Tjeld­sund.

Visste du at ...

Det er  3 492 stemmeberettigede i Tjeldsund.
64 %har stemt
Av alle 2 218 stemmer i Tjeldsund var 551 forhåndsstemmer, altså
25 %forhåndsstemmer
Av alle 2 218 stemmer i Tjeldsund var
16blanke stemmer
I Tjeldsund stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Tjeldsund
Fylkestingsvalg