Valgresultat 2019

Gratangen Fellespolitiske Liste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iGratangen

Partioppslutning

19,2 %
109 stemmer
46,2 %
262 stemmer
23,3 %
132 stemmer
11,3 %
64 stemmer

Hva mener Gratangen Fellespolitiske Liste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Gratangen Fellespolitiske Liste er helt uenig i at:

Det kan bli aktuelt for Gra­tan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Gratangen Fellespolitiske Liste er helt enig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er OK med nye anlegg i Gra­tan­gen.

Gratangen Fellespolitiske Liste er helt uenig i at:

Gra­tan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Gratangen Fellespolitiske Liste er helt uenig i at:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Gratangen Fellespolitiske Liste er helt uenig i at:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Se kommunevalgresultatet for andre partier