Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Tromsø
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

18,9 %
7110 stemmer
16,0 %
6039 stemmer
15,5 %
5842 stemmer
11,0 %
4123 stemmer
8,7 %
3272 stemmer
8,6 %
3232 stemmer
7,4 %
2776 stemmer
5,2 %
1943 stemmer
3,1 %
1185 stemmer
2,1 %
787 stemmer
2,1 %
783 stemmer
0,7 %
255 stemmer
0,5 %
175 stemmer
0,3 %
127 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 43 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder de flertallet?

Får de til sammen over halvparten av plassene i kommunestyret?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg17 av 43 plasser
Forrige valg23 av 43 plasser
Samarbeid mellom:
  • AP
  • SV
  • R

Saker i kommunestyret trenger flertall for å bli vedtatt. Derfor må partier samarbeide. I dag samarbeider AP, SV og R.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Tromsø kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er helt enig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Visste du at ...

Det er  59 975 stemmeberettigede i Tromsø.
64 %har stemt
Av alle 38 070 stemmer i Tromsø var 12 672 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 38 070 stemmer i Tromsø var
421blanke stemmer
I Tromsø stilte
14lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Tromsø
Fylkestingsvalg