Valgresultat 2019

By- og Landlista
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iTromsø

Partioppslutning

2,1 %
783 stemmer
18,9 %
7110 stemmer
16,0 %
6039 stemmer
15,5 %
5842 stemmer
11,0 %
4123 stemmer
8,7 %
3272 stemmer
8,6 %
3232 stemmer
7,4 %
2776 stemmer
5,2 %
1943 stemmer
3,1 %
1185 stemmer
2,1 %
787 stemmer
0,7 %
255 stemmer
0,5 %
175 stemmer
0,3 %
127 stemmer

Hva mener By- og Landlista ?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

By- og Landlista er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

By- og Landlista  er helt uenig i at:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

By- og Landlista  er helt uenig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

By- og Landlista er helt enig i at:

Det bør ikke kuttes penger innen pleie og omsorg hvis det går ut over bru­ker­nes tilbud.

By- og Landlista  er helt uenig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

By- og Landlista  er helt uenig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Se kommunevalgresultatet for andre partier