Valgresultat 2019

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKristiansand

Partioppslutning

5,5 %
3071 stemmer
18,3 %
10250 stemmer
17,7 %
9926 stemmer
13,4 %
7511 stemmer
11,5 %
6431 stemmer
7,5 %
4216 stemmer
6,1 %
3431 stemmer
5,5 %
3093 stemmer
4,6 %
2575 stemmer
3,3 %
1857 stemmer
2,9 %
1610 stemmer
1,7 %
978 stemmer
1,1 %
626 stemmer
0,4 %
247 stemmer
0,3 %
177 stemmer

Hva mener Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt uenig i at:

Utbyg­ging av tra­fikk­nute­punk­tet Gart­ner­løkka i Kris­tian­sand må gjen­nom­fø­res så fort som mulig.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt enig i at:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt enig i at:

Flytting av con­tai­ner­havna fra sentrum til Kongs­gård/​Vige-området bør ikke gjen­nom­fø­res.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt enig i at:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand er helt uenig i at:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Se kommunevalgresultatet for andre partier