Valgresultat 2019

Moskenes Fellesliste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iMoskenes

Partioppslutning

34,0 %
160 stemmer
50,1 %
236 stemmer
15,9 %
75 stemmer

Hva mener Moskenes Fellesliste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Moskenes Fellesliste er helt uenig i at:

Lofoten må få stor­fly­plass uav­hen­gig av geo­gra­fisk plas­se­ring.

Moskenes Fellesliste er helt enig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Moskenes Fellesliste er helt enig i at:

Moskenes må innføreturist­skatt i neste fire­års­pe­riode.

Moskenes Fellesliste er helt enig i at:

Det er ikke aktuelt for Moskenes å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Se kommunevalgresultatet for andre partier