Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Ulstein
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

24,6 %
1027 stemmer
20,2 %
842 stemmer
18,3 %
765 stemmer
13,6 %
567 stemmer
10,3 %
431 stemmer
6,9 %
287 stemmer
4,2 %
174 stemmer
1,9 %
79 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Fremskrittspartiet har fått flest stemmer i Ulstein kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Ulstein kommune kan ikkje ta seg råd til å bygge ei ny kyrkje no.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Ulstein kommune bør ikkje legge til rette for meir reise­livs­ut­vik­ling på Flø av omsyn til miljøet.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

For å kunne bli eit sentrum på ytre Sunnmøre, bør Ulstein­vik sentrum få meir pengar til utvik­ling.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Ein turveg opp til Hasund­hor­net vil auke sli­ta­sjen og inn­gri­pe­nen i land­ska­pet.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Visste du at ...

Det er  6 553 stemmeberettigede i Ulstein.
64 %har stemt
Av alle 4 202 stemmer i Ulstein var 1 205 forhåndsstemmer, altså
29 %forhåndsstemmer
Av alle 4 202 stemmer i Ulstein var
30blanke stemmer
I Ulstein stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Ulstein
Fylkestingsvalg