2019 VÁLGABOHTOSAT

Møre og Romsdal

Ulstein
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

24,6 %
1027 jienat
20,2 %
842 jienat
18,3 %
765 jienat
13,6 %
567 jienat
10,3 %
431 jienat
6,9 %
287 jienat
4,2 %
174 jienat
1,9 %
79 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 25 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Olgešbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Ovddádusbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Ovddádusbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ulstein kommune kan ikkje ta seg råd til å bygge ei ny kyrkje no.

Ovddádusbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Ovddádusbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Ovddádusbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ulstein kommune bør ikkje legge til rette for meir reise­livs­ut­vik­ling på Flø av omsyn til miljøet.

Ovddádusbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

For å kunne bli eit sentrum på ytre Sunnmøre, bør Ulstein­vik sentrum få meir pengar til utvik­ling.

Ovddádusbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ein turveg opp til Hasund­hor­net vil auke sli­ta­sjen og inn­gri­pe­nen i land­ska­pet.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ulstein må vurdere å kutte talet på skular. Dette kan frigjere pengar til andre gode formål.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er ikkje aktuelt for Ulstein å vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing med nabo­kom­mu­nar.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 553 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan
Buot  4 202 jienas ledje 1 205 ovdagihti jiena, namalassii
29 %ovdagihtii jiena
Buot 4 202 jienas dáppe ledje
30guoros jiena
dáppe ledje
8 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Ulstein
Fylkkadikkeválggat