Valgresultat 2019

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iTjeldsund

Partioppslutning

5,6 %
123 stemmer
36,6 %
806 stemmer
27,6 %
608 stemmer
12,9 %
283 stemmer
8,0 %
176 stemmer
6,0 %
132 stemmer
3,4 %
74 stemmer

Hva mener Hinnøysiden Tverrpolitiske liste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er helt uenig i at:

Eien­doms­skatt er ok hvis det er nød­ven­dig for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er helt uenig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Tjeld­sund bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er helt enig i at:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Tjeld­sund.

Se kommunevalgresultatet for andre partier