Valresultat 2019

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste
Kommuneval

Denne lista finst berre iTjeldsund

Partioppslutning

5,6 %
123 røyster
36,6 %
806 røyster
27,6 %
608 røyster
12,9 %
283 røyster
8,0 %
176 røyster
6,0 %
132 røyster
3,4 %
74 røyster

Kva meiner Hinnøysiden Tverrpolitiske liste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skatt er ok hvis det er nød­ven­dig for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Tjeld­sund bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Tjeld­sund.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti