2019 VÁLGABOHTOSAT

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Tjeldsund

Bellodatjienat

5,6 %
123 jienat
36,6 %
806 jienat
27,6 %
608 jienat
12,9 %
283 jienat
8,0 %
176 jienat
6,0 %
132 jienat
3,4 %
74 jienat

Maid oaivvilda Hinnøysiden Tverrpolitiske liste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skatt er ok hvis det er nød­ven­dig for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Tjeld­sund.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skole­ele­vene i Tjeld­sund bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Hinnøysiden Tverrpolitiske liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Tjeld­sund.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid