2019 VÁLGABOHTOSAT

By- og Landlista
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Tromsø

Bellodatjienat

2,1 %
783 jienat
18,9 %
7110 jienat
16,0 %
6039 jienat
15,5 %
5842 jienat
11,0 %
4123 jienat
8,7 %
3272 jienat
8,6 %
3232 jienat
7,4 %
2776 jienat
5,2 %
1943 jienat
3,1 %
1185 jienat
2,1 %
787 jienat
0,7 %
255 jienat
0,5 %
175 jienat
0,3 %
127 jienat

Maid oaivvilda By- og Landlista ?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

By- og Landlista  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

By- og Landlista  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

By- og Landlista  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

By- og Landlista  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør ikke kuttes penger innen pleie og omsorg hvis det går ut over bru­ker­nes tilbud.

By- og Landlista  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

By- og Landlista  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid