Valresultat 2019

By- og Landlista
Kommuneval

Denne lista finst berre iTromsø

Partioppslutning

2,1 %
783 røyster
18,9 %
7110 røyster
16,0 %
6039 røyster
15,5 %
5842 røyster
11,0 %
4123 røyster
8,7 %
3272 røyster
8,6 %
3232 røyster
7,4 %
2776 røyster
5,2 %
1943 røyster
3,1 %
1185 røyster
2,1 %
787 røyster
0,7 %
255 røyster
0,5 %
175 røyster
0,3 %
127 røyster

Kva meiner By- og Landlista ?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

By- og Landlista er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

By- og Landlista er heilt ueinig i at:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

By- og Landlista er heilt ueinig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

By- og Landlista er heilt einig i at:

Det bør ikke kuttes penger innen pleie og omsorg hvis det går ut over bru­ker­nes tilbud.

By- og Landlista er heilt ueinig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

By- og Landlista er heilt ueinig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti