Vurderer å redusere bistand

Regjeringen vurderer å redusere støtten til flere FN-organisasjoner, etter at en ny rapport fra Norad avslører store svakheter i FN-systemet.

American Idon-vinner Kris Allen tar i et tak etter jordkjelvet i Haiti

Fjorårets American Idol-vinner Kris Allen (i midten) tar i et tak sammen med arbeidere i Haiti for UNDP-programmet «Work for Cash» i Port-au-Prince. I en ny rapport får UNDP kritikk for arbeidet sitt i en rekke land.

Foto: PASQUAL GORRIZ / AFP

Den direkte støtten til FNs nesten 100 ulike organisasjoner er nå på nærmere åtte milliarder kroner årlig og øker stadig.

– Dette er en alvorlig kritikk av FNs virkemåte. Som en stor bidragsyter og en sterk tilhenger av FN skal vi være blant dem som er i spissen som skal forbedre FN, sier utviklingsminister Erik Solhem.

Rapporten er skrevet av evalueringsavdelingen i Norad, direktoratet for utviklingshjelp, og det er ikke lystig lesning for dem som er glad i FN, noe Norge er.

Kommer dårlig ut

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tror Norge har glemt å være kritiske til FN.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

I rapporten kommer FN svært dårlig ut sammenlignet med andre leverandører av bistand.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at FN-organisasjoner er inneffektive når det gjelder bistand. Rapporten omtaler også korrupsjon, byråkratisering og manglende evne til å tilpasse seg nye situasjoner.

– Å gjennomføre bistandsprosjekter i ulike land er ikke nødvendigvis en styrke i fordi ikke alle er så effektive til det. Det er ofte tungrodde systemer og langt mellom store planer og resultater på bakken, sier Hans Peter Melby, seniorrådgiver i Norads evalueringsavdeling.

Betaler ikke regninger

FNs utviklingsprogram UNDP er den organisasjonen som mottar mest støtte fra Norge og får nesten en fjerdedel av de norske FN-milliardene.

Organisasjonen får i rapporten kritikk for sine operasjoner i flere land. I Uganda har utviklingsprogrammet ikke engang betalt regningene sine.

Når det gjelder FNs miljøprogram UNEP stiller rapporten spørsmålstegn ved om det FN-programmet i det hele tatt har noe tilleggsverdi i forhold til andre organisasjoner på området.

Og når det gjeld FN-organisasjonen som har ansvaret for å ta vare på kulturarv, Unesco, anbefaler rapporten at Norge på dette området rett og slett styrer utenom FN.

– Liten kontroll på hvordan pengene brukes

Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund

Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund mener vi i Norge har for liten debatt og kontroll på hvordan bistandspengene til FN brukes.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Fremskrittspartiet mener Norge har vært altfor naive i sin støtte til FN.

– Vi gir nå rundt åtte milliarder kroner i direkte støtte til FN og vi har svært liten debatt, og etter vår mening, kontroll med hvordan disse pengene benyttes, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund.

– Glemt den kritiske dimensjonen

Utviklingsminister Erik Solheim er enig i at Norge tidvis har vært litt for slepphendte i forholdet sitt til FN.

– Norge er blant de landene i verden som er mest avhengige av FN og blant FNs sterkeste støttespillere. Og nettopp derfor må vi være en konstant kritiker, og jeg tror nok at vi til tider har glemt denne kritiske dimensjonen i vår FN-tenkning, sier Solheim.

SISTE NYTT

Siste nytt