Vil ha omfattende avlytting

Avlytting og overvåking av alle telefonsamtaler og all e-post inn og ut av landet. Slik lyder lovforslaget fra Sveriges forsvarsminister.

Mikael Odenberg
Foto: Claudio Bresciani / AFP

Lovforslaget ble presentert for den svenske Riksdagen av forsvarsminister Mikael Odenberg i dag.

Kritikerne mener at loven, dersom forslaget blir vedtatt, vil føre til en massiv maktutvidelse for landets militære overvåkningsorgan, Försvarets radioanstalt (FRA).

- Må tilpasse landet

De mener også dette kan regnes som brudd på menneskerettighetene.

Odenberg sier en slik lov ikke handler om menneskerettighetsbrudd eller overvåkning, men om å kunne bidra til å beskytte Sverige mot trusler fra utlandet. Han sier også at det handler om å tilpasse landet til en ny teknologi, ifølge Svenska Dagbladet.

Etter dagens lov har myndighetene kun lov å avlytte radiokommunikasjon, men den nye loven skal gi tillatelse til avlytting av telefonsamtaler og e-post inn og ut av landet.

Alliansepartiene er for mens miljø- og vensterpartiet er sterkt kritisk. Derfor er det nå opp til sosialdemokratene.

Kan utsettes

Opposisjonen, ved tidligere justisminister Thomas Bodström (sosialdemokratene) sier de vil se nøye på forslaget før de bestemmer om de skal gi det støtte.

- Det vi må spørre oss er om vi trenger en slik lov. Burde vi ikke gå gjennom dette mer nøye før vi innfører en slik lov, spør Bodström ifølge nyhetsbyrået TT.

I motsetning til politiet trenger ikke FRA en rettskjennelse for å begynne overvåking. De trenger derimot klarsignal fra en komité i nasjonalforsamlingen.

For å utsette et slikt lovforslag i 12 måneder må 60 av 249 medlemmer i nasjonalforsamlingen ønske det.

SISTE NYTT

Siste nytt