Hopp til innhold

Vil avsløre Grønlandsisens hemmeligheter

For første gang er norske forskere med på iskjerneboring på innlandsisen på Grønland. De skal bore gjennom 2700 meter med is - for å få vite hvordan klimaet på jorda har endret seg de siste 100.000 årene

Norske forskere har for første gang startet iskjerneboring på Grønland.

Iskjerner tas for første gang opp fra de såkalte isstrømmene på innlandsisen på Grønland.

Foto: Kerim H Nisancioglu/Eastgrip

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Nordøst på Grønland, der isen er nesten 3000 meter tykk, står det et gult telt. Under er det gravd ut titalls meter med istunneller.

Her har forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen i sommer startet et unikt arbeid: Sammen med kolleger fra Universitetet i København skal de som de første i verden bore ut iskjerner fra såkalte isstrømmer. Det er nærmest elver av is som føres ut i havet med en hastighet på 60 meter i året - og ender opp som store isfjell ved kysten.

– Vi prøver å forstå hvorfor isen beveger seg så hurtig her og om den eventuelt aksellerer. Vi har sett en aksellerasjon de siste 10 årene, men vi er usikre på om det vil fortsette i framtida, sier Kerim Nisancioglu, professor ved Bjerknessenteret som leder den norske delen av prosjektet til NRK.

NOrske forskere starter for første gang kjerneboring av is på Grønland

Kerim Nisancioglu er leder for de norske forskerne som for første gang sammen med danske forskere skal bore iskjerner fra såkalte isstrømmer på Grønland.

Foto: Kerim Hestnes Nisancioglu/Eastgrip

Les mer: Forsker: – Helt vanvittig temperaturøkning i februar

Nesten 3000 meter tykk is

Forskere fra blant annet Danmark og USA har tidligere drevet med iskjerneboring på Grønland. Men de har boret der isen er stabil. Det unike med dette prosjektet er at de borer i isstrømmene som beveger seg og er den viktigste bidragsyteren til smeltingen av innlandsisen.

Mesteparten av arbeidet foregår i store istunneller som de har gravd ut nærmere fem meter under bakken. Der er det et kaldt og stabilt klima med rundt 25 kuldegrader.

– På overflaten er det for varmt for iskjernene. De siste årene har temperaturen gått opp mot minus fire kanskje til og med 0 grader som vi så i 2012 og da vil isen bli ødelagt, forteller Nisancioglu.

Norske forskere har startet iskjerneboring på Grønland.

De norske forskerne skal bore seg gjennom 2700 meter med is og har laget store istunneller flere meter under bakken.

Foto: Kerim H Nisancioglu/Eastgrip

Varmere Arktis

Temperaturen i Arktis stiger raskere enn i resten av verden. Forskere advarer om at den enorme innlandsisen på Grønland smelter mye raskere enn klimamodellene har vist. Smeltingen av innlandsisen og breer andre steder i verden kan ifølge FNs klimapanel, IPCC, føre til at havet stiger med inntil en meter i løpet av de nærmeste 80-100 årene. Det kan få dramatiske konsekvenser for verdens storbyer som ligger ved havet som New York, Tokyo og Shanghai.

Les mer: Wall Street kan forsvinne i havet

Norske forskere har bygd istunneller for å starte iskjerneboring på Grønland.

Norske forskere har gravd titalls meter med tunneller på innlandsisen på Grønland for å starte iskjerneboring.

Foto: Kerim H Nisancioglu/Eastgrip

Iskjerneboringen på Grønland, vil bli et klimaarkiv som kan fortelle om temperatur og drivhusgasser så langt tilbake i tid som 100.000 år, forteller Nisancioglu .

– Det vil fortelle oss hvordan dagens klimaendringer kan ses sammenlignet med det som har skjedd før. Er det som skjer nå veldig hurtig og store endringer eller har vi eksempler på det samme fra tidligere tider?

Svarene får vi trolig først om noen år.

Les mer: John Kerry: – På Svalbard finnes de største bevisene på verdens klimaendringer

SISTE NYTT

Siste nytt