Hopp til innhold

Verdens farligste yrke: Minst 12.000 gruvearbeidere dør årlig

Årlig dør flere tusen gruvearbeidere på jobb. Pengegrådighet gjør gruvearbeid til et av verdens farligste yrker, ifølge Atle Høie i Fellesforbundet.

Gruveulykker

Gruvekollapsen i Tyrkia er den verste i landets historie. Men på verdensbasis er tragedien bare toppen av isberget.

Hvert år dør rundt 12.000 mennesker i gruveulykker i året, ifølge den internasjonale arbeiderorganisasjonen IndustriAll. Fellesnevneren for mange av disse ulykkene er at myndighetene ble advart på forhånd om farlige forhold ved virksomheten. I november protesterte 300 gruvearbeidere i Tyrkia mot dårlige arbeidsforhold.

– Ulykker slik som denne i Tyrkia skjer på grunn av manglende sikkerhets- og tilsynstiltak fra myndighetene og pengegrådighet fra gruveeiere, sier internasjonal rådgiver i Fellesforbundet, Atle Høie, til NRK.

Det reelle tallet er mye høyere, da ulykker i illegale gruver utgjør et stort mørketall. Gruver utenfor den formelle driften opererer utenfor arbeidsmiljølover.

Til dags dato har Kina den lite lukrative verdensrekorden for det høyeste antall drepte i en gruveulykke. 26. april 1942 døde 1572 arbeidere i en eksplosjon i Honkeiko kullgruve.

Siden ulykken for over 70 år siden har mange titalls tusen gruvearbeidere mistet livet på jobb. Kina topper statistikken med anslagsvis 10.000 døde hvert år.

– Der det er billigst er det ofte farligst

Kina topper statistikken på antall døde i gruveulykker i året. 181 gruvearbeidere druknet i 2007 da en elv oversvømte og fylte gruven med vann.

Senest 21. april i år ble 13 personer drept i en eksplosjon i en gruve i Kina.

– Han som eier gruven som kollapset tirsdag i Tyrkia sier selv at han har klart å redusere enhetskostnaden per tonn kull fra 130 dollar til 26 dollar etter at han tok over gruven, sier Atle Høie.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kina gruveulykke

REDNINGSARBEID: Xintai, Kina, i 2007. 181 gruvearbeidere druknet da en elv oversvømte og fylte gruven med vann.

Foto: TEH ENG KOON / AFP

Penger er hovedårsaken til katastrofene i gruvene rundt om i verden, mener han.

– Det er helt umulig å redusere kostnaden av gruvedriften med 80 prosent uten at det går på bekostning av sikkerheten, forklarer Høie, og fortsetter:

– Verdenshandelen handler om å få tilgang til de råmaterialene som trengs for å drive resten av handelen. Kull er en viktig bidragsyter. Det henter de fra der det er billigst, og der det er billigst er det ofte farligst. Sammen med Kina er Tyrkia et av de farligste landene.

Bruk av underleverandører er utbredt i bransjen.

– Gruveeieren har sagt opp mange av sine fast ansatte og anskaffet seg innleide arbeidstakere. Disse har ikke de sikkerhetskursene og rutinene som skal til. De har dårlig lønn.

Tyrkia verst i Europa

Tyrkiske myndigheter har hittil nektet å implementere ILO- konvensjon 176 om sikkerhet i gruver. Konsekvensen er ifølge Høie at Tyrkia er et av de landene i verden med flest gruveulykker og flest dødsfall.

Gruveulykken i Tyrkia ser ut til å bli den verste i Tyrkias historie.

– At Tyrkia ikke har implementert denne konvensjonen betyr også at myndighetene ikke fører tilsyn slik at gruveeiere kan stramme inn på sikkerhetstiltak, leie inn folk istedenfor å ha faste ansatte og rett og slett drive useriøs gruvedrift, sier Høie.

Forbundssekretær Thorbjørn Jungård i Arbeidsmandsforbundet betegner gruvedriften i landet som en kalkulert risiko. Han har selv vært gruvearbeider i 30 år her hjemme, og har også besøkt gruver i Tyrkia.

– Tyrkia er det verste landet i Europa på dette, og har også en regjering som ikke virker for opptatt av menneskerettigheter, sier Jungård til NRK.

I 2007 mistet minst 108 gruvearbeidere livet i den dødeligste gruveulykken i Russland på mer enn ti år. Eksplosjonen skal ha blitt forårsaket av metangass som lakk fra et sikkerhetssystem.

Artikkelen fortsetter under bildet

Russland gruveulykke

RUSSISK KATASTROFE: Redningsarbeidere utenfor Ulyanovskaya gruve i 2007. Nesten 200 arbeidere befant seg i gruven da det eksploderte. Ulykken ble en av Russlands dødeligste på ti år.

Foto: MISHA JAPARIDZE / AP

Metangass forårsaket også eksplosjon i Mexico i 2006. Mer enn 60 arbeidere i Pasta de Conchos overlevde.

I en rapport fra 2011 kritiserer Mexicos menneskerettskommisjon forholdene for gruvearbeidere i delstaten Coahuila, som ofte er dårlig sikret. Saken fikk nytt liv etter at 69 arbeider ble reddet fra gruven i Chile, etter 69 døgn innesperret under jorden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mexico gruveflom

GRUVEARBEIDERE DRUKNET I MEXICO: En gruvearbeider står med fortvilte pårørende utenfor en gruve der 65 arbeidere fortsatt var innesperret etter en eksplosjon. Mer enn 60 av de omkom.

Foto: HENRY ROMERO / REUTERS

I 2010 døde 29 gruvearbeidere i West Virginia i en eksplosjon forårsaket av kullstøv. Dette er USAs verste gruveulykke siden 1970. Landets største gruvearbeiderorganisasjon, United Mine Workers of America, kalte derimot hendelsen for «industrielt mord».

– Norske myndigheter har et ansvar

Høie mener at norske myndigheter gjennom Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) må presse land som ikke har ratifisert ILO-konvensjon 176. Tyrkia har ikke ratifisert avtalen, som forplikter land til å oppfylle minstekrav til sikkerhet i gruvene.

– Alle land i verden må implementere ILO-konvensjon 176. Der står det en del minstekrav og land blir tvunget til å gå gjennom politikken rundt gruvedrift, sier Høie.

– Tyrkiske myndigheter nektet å gjennomføre en inspeksjon for to uker siden, fordi de mente at sikkerheten var god nok. Det er nå tydelig at sikkerheten ikke var god nok. Myndighetene er nødt til å gjøre noe, legger han til.

Jungård i Arbeidsmandsforbunet mener verdenssamfunnet nå har en plikt til å legge press på Tyrkia for å ratifisere ILO-konvensjonen.

– Tyrkia er i en situasjon nå hvor man orienterer seg mot Europa. Da er det vestens oppgave å gjøre det klart at dette er en uakseptabel utvikling, sier han.

– Har du selv følt redsel i en gruve?

– Det har jeg. Og da er sikkerhetsopplæring en viktig faktor, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt

Eksplosjoner over hele Israel – barn blant de skadde

Det israelske forsvaret hevder at Iran sendte ut over 300 droner og raketter mot Israel natt til søndag. En tiåring er blant de skadde.