Normal

Valgforsker: – Ungdommen imponerer

Forsker Guro Ødegård er sterkt uenig med regjeringen i at ungdommen har vist en skuffende oppslutning om valget. Hun mener det motsatte.

Skolevalg på Foss videregående skole

POLITISK ENGASJERT: Først når valgdeltakelsen for alle førstegangsvelgerne er klar kan vi få et tydeligere bilde av om ungdommen generelt er blitt mer politisk aktive. Her bærer Joel Wara Marambio og Elias Rainuzzo stemmesedlene fra skolevalget på Foss videregående skole.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Valglogo

– De unge imponerer, det vil jeg si, sier valgforsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning.

Mens statssekretær Jardar Jensen fra Høyre mener flere 16 og 17 åringer burde ha benyttet seg av muligheten til å stemme, er Ødegård positivt overrasket over at nesten seks av ti deltok i forsøksordningen.

9329 ungdommer i alderen 16–17 år fikk muligheten til å delta i det ordinære valget. Over halvparten, eller 57 prosent, valgte å avgi sin stemme. Det er kun én prosent færre enn den rekordhøye deltakelsen i valget i 2011.

– Vi hadde ikke forventet at nesten like mange ungdommer skulle stemme i år som i 2011, sier Ødegård.

Mer enn Utøya

Forskere har nemlig trodd at 2011 hadde sammenheng med Utøya – altså at ungdommen slo tilbake mot terroren med å vise seg mer politisk aktive enn før.

Guro Ødegård

OVERRASKET: Forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning hadde ikke forventet så mange aktive forsøksvelgere i år.

Foto: Carsten Muller / Institutt for samfunnsforskning

Men fordi årets forsøksvelgere kun var 12 og 13 år gamle i 2011 er det trolig andre årsaker enn Utøya-effekten som gjør at disse deltar såpass aktivt.

– Når vi ser at valgdeltakelsen er så høy som den er i denne aldersgruppa så styrker det antakelsen om at livsfase spiller en betydelig rolle, sier Ødegård.

Hun tror at det å bo hjemme i et kjent nabolag, går på videregående skole og vet hvor stemmelokalet er, øker sannsynligheten for at ungdommen tar del i valget.

Ødegård understreker at tallet for førstegangsvelgerne generelt ikke er klart.

– For fire år siden steg valgdeltakelsen for førstegangsvelgere fra 35 til 46 prosent. Det blir veldig spennende å se om tallet holder seg høyt, sier Ødegård.

Lar seg mobilisere

Ettersom ordningen med forsøksvelgere var ny i 2011, mente forskere at det å være først ute med å få stemmerett kan ha virket motiverende på ungdommen.

– Dette synes ikke til å holde stikk. For valgdeltagelsen blant unge i de kommunene som gjennomførte forsøk både i 2011 og 2015 ligger omtrent på samme nivå, sier Ødegård.

De unges engasjement er oppløftende for en fremtidig oppslutning om demokratiet.

– Vanligvis deltar unge velgere i betydelig mindre grad enn eldre. Når de yngste nå deltar på nesten samme nivå som velgere generelt, kan det virke positivt for den framtidige valgdeltagelsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt