Tror «Operasjon Miljöpartiet» vil redde Reinfeldts regjering

Ekspertene tror ikke Miljöpartiet vil klare å motstå presset om å redde regjeringen Reinfeldt fra Sverigedemokraterna. Til gjengjeld ligger det an til tidenes hestehandel om innflytelse som takk.

Maria Wetterstrand og Peter Eriksson

Maria Wetterstrand og Peter Eriksson beleires nå fra to sider.

Foto: Anders Wiklund / Ap

Den uavklarte parlamentariske situasjonen i Sverige, med et Sverigedemokraterna på vippen, er det som opptar svenske politikere og kommentatorer dagen etter en historisk valgnatt.

En sittende borgerlig regjering klarte for første gang kunststykket å bli gjenvalgt, og Sverige fikk et innvandrerfiendtlig parti inn i Riksdagen - og det attpå til på vippen.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt

At Sverigedemokraterna er på vippen i Riksdagen, kan gjøre et bredt samarbeid lettere for Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Foto: BOB STRONG / Reuters

«Operasjon Miljöpartiet»

Mens Socialdemokraterna sitter i krisemøte etter sitt dårligste valg siden de tok til å styre Sverige, er «Operasjon Miljöpartiet» i gang hos den borgerlige Alliansen, som vant en historisk valgseier, men likevel tapte flertallet.

– Regjeringen Reinfeldt vil den første tiden fortsette som før. Men det vil raskt komme i stand et samarbeid over blokkgrensene for å begrense Sverigesdemokraternas innflytelse, tror professor i statsvitenskap Tommy Möller ved Stockholms Universitet.

Og det er Miljöpartiet statsminister Reinfeldt vil fri til.

Miljöpartiet har tidligere i en rekke saker stått sammen med de borgerlige partiene. Men avstanden er blitt større etter at partiet sa ja til Socialdemokraternas frieri om mulig regjeringsmakt sammen.

Den regjeringen blir det ingenting av, etter at svenske velgere sa sitt.

– Jeg tror det rødgrønne samarbeidet vil gå i oppsløsning. De vil holde sammen i offentligheten noen uker til, før det sprekker, sier Möller til NRK.no.

Ulike svar fra Miljöpartiets ledere

Presset på Miljöpartiet er nå stort - alle svenske medier ønsker svar på hva partiet velger. Partiet er det som befinner seg i det politiske sentrum foruten de to som allerede er inne i Alliansens fold, Folkpartiet og Kristdenmokraterna.

I natt gav de to lederne av Miljöpartiet noe ulike signaler om veien videre.

Jimmie Åkesson, partileder Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson smiler bredt mens han leser morgenavisene dagen etter valget. Hans innvandringsfiendtlige parti har havnet på vippen i Riksdagen.

Foto: Persson, Fredrik / SCANPIX

Peter Eriksson sa vagt at det rødgrønne samarbeidsprosjektet fortsetter inntil videre, men deretter får man se. Maria Wetterstrand var langt mer kategorisk og slo fast at partiet kommer ikke til å være redningsplanke for Reinfeldt-regjeringen.

– Sverigedemokraterna er Alliansens ansvar, ikke vårt, sa hun.

Hestehandler venter

Professor Möller tror ikke de to lederne står så langt fra hverandre.

– Mye blir sagt i skuffelsen over mål som ikke blir nådd. Jeg tror Miljöpartiet kommer til å gi seg. Det er et parti som er ambisiøst, det går etter resultater og deres folk er uhyre dyktige til å forhandle. Alt ligger til rette for at de kan utnytte situasjonen.

Möller tror den mest sannsynlige posisjonen blir som støtteparti i Riksdagen. I alle fall i første omgang.

– I utgangspunktet er det alltid lettere å styre sammen utifra rammen av en felles regjering.

– Når jeg ikke tror det vil skje med det første, er det rett og slett ut fra praktiske hensyn. Det var svært krevende å forhandle om et samarbeidsprogram for fire partier. Skal et femte med, må alt vendes og diskuteres en gang til.

Hissige krangler om klima og miljø

Miljöpartiet og Centerpartiet er de to partiene som har hatt de største sammenstøtene i valgkampen.

Lederen for Centern, næringsminister Maud Olofsson, og Miljöpartiets Maria Wetterstrand har vært i flere hissige krangler, spesielt om klima og miljømål.

Partileder i Centern, Maud Olofsson

Partileder i Centern, Maud Olofsson har vært i flere hissige krangler med Miljöpartiets leder. Et samarbeid kan bli vanskeligere etter kranglene.

Foto: ANDERS WIKLUND / Scanpix

– De to partiene konkurrerer delvis om de samme velgerne og de samme sakene. Centern er det grønneste partiet i regjeringen, og ønsker i utgangspunktet ikke konkurranse fra noen andre. Men de to partiene har veldig mye til felles.

– Forskning på koalisjonsprosjekter viser at de partiene som har mye til felles, både i saker og ideologisk utgangspunkt, samarbeider bra. Det tror jeg også vil skjer her.

– En allianse med Miljöpartiet kan sørge for at Centern får større gjennomslag i regjeringen. Jeg vil tro at vi kommer til å se en nedtoning av kjernekraftpolitikken, som Centern tapte mot Folkpartiet internt; det vil bli satset mer på alternative energiformer; det kommer til å bli større fart vedrørende utbygging av høyhastighetstog; og så videre. Det er saker som vil gagne begge to.

Får mykere profil

Professoren tror Miljöpartiet også vil presse regjeringen til endringer i valgkampens heteste sak - reformene av sykepengeordningen og arbeidsledighetstrygden.

Regjeringens parole siden valget i 2006 har vært at flere svensker skal over fra trygdesystemet og ut i jobb, eller inn i «arbeidslinjen», som det kalles.

Men endringer har ført til enkelttilfeller som faller mellom alle reformstolene, og disse skjebnene har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. Det ga valgvind for de rødgrønne, og enkelte fryktet at regjeringen ville tape valget på saken.

– Her vil nok Miljöpartiet forlange en endring av regelverket. Det har for så vidt regjeringen også lovet, men Miljöpartiet kommer da inn som garantisten for at så skjer, mener Möller.

Möller tror til og med Socialdemokraterne, når den verste skuffelsen over katastrofevalget har lagt seg, også vil samarbeide over blokkgrensene for å unngå å gi Sverigedemokraterna makt.

– Det er særlig i spørsmålet om tilbaketrekningen av soldatene i Afghanistan jeg tror de vil sikre en bred konsensus. Både Socialdemokraterna og Miljöpartiet lot seg presse av Vänsterpartiet til å gå inn for en tilbaketrekning etter jul.

Tør ikke stemme nei

Möllers kollega, Olof Ruin, tror neppe det blir en tilsvarende situasjon som på 1990-tallet, da Miljöpartiet inngikk i det parlamentariske grunnlaget til regjeringen til Göran Persson.

– I stedet tror jeg det blir et samarbeid fra sak til sak. Og så etterhvert kan et regjeringssamarbeid vokse frem. Men da er det godt mulig at et av de andre partiene skiftes ut. Men det vil ta litt tid før vi ser mønsteret, sier Ruin.

En ting er han sikker på: Socialdemokraterne tør ikke stemme ned regjeringen Reinfeldts tiltredelseserklæring, spesielt ikke hvis Sverigedemokraterna har tenkt å gjøre det samme.

– Det vil være full katastrofe for tilliten til Socialdemokraterna, og det innser de selv. I stedet tror jeg de vil vente og se, og muligens felle regjeringen på sak - men ikke i en sak hvor de gjør felles ærend med Sverigedemokraterna.

Valgtallene viser at Sverigedemokraterna tok velgere både fra Moderaterna og Socialdemokraterna.

– De har nok plukket med seg mange misnøyestemmer fra begge kanter, tror Ruin.

Feil å gjemme bort problemområder

Han tror de store partiene gjorde en feil da de stilletiende ble enige om å ikke diskutere innvandring og integrering i frykt for å røre i grumset vann som kun det innvandrerkritiske Sverigedemokraterna ville dra nytte av.

– I 2006 var det EU. Nå var det innnvandring og integrering. Men det nytter ikke å gjemme bort og nekte å diskutere problemområder som nye partier peker på. Det har vist seg gang på gang at det er en feilslått taktikk.

– Partiene burde vært modige nok til å diskutere innvandringen og integreringens positive og negative sider - for det er jo begge deler. I stedet ble bildet skjevt og det ble skapt et inntrykk av at det er kun Sverigedemokraterna som tar i saken. Og de fokuserer kun på det som er dårlig og ikke det som er bra.

– Nei, det var ikke lurt for de andre - og nå sitter de med problemet i fanget i Riksdagen, mener Ruin.

SISTE NYTT

Siste nytt