Svensk og dansk UD uroa over Nord-Korea-dokumentar

Den svenske og danske utanriksministeren seier i ei felles utsegn at dei er uroa over det som kjem fram i dokumentarserien «Muldvarpen – Nord-Korea avslørt». Dei seier det kan bli aktuelt å ta opp saka for FN og EU.

Sveriges utenriksminister Ann Linde

Sveriges utanriksminister Ann Linde er uroa over avsløringane som kjem fram i den nye dokumentarserien om Nord-Korea.

Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dokumentarserien «Muldvarpen – Nord-Korea avslørt» har vakt reaksjonar etter publiseringa søndag. Serien blei vist samtidig i Noreg, Sverige, Danmark og Storbritannia.

Serien baserer seg på skjulte opptak danske Ulrich Larsen gjorde. I over ti år infiltrerte han venneforeininga for Nord-Korea, og hadde møte med representantar for regimet ulike stader i verda.

Dokumentaren avslører blant anna at Nord-Korea er villige til å selje avanserte våpen til privatpersonar.

Regimet samarbeider med finansfolk for å omgå dei strenge sanksjonane mot landet. Nordkoreanske ambassadar blir brukt for å støtte denne verksemda.

Sverige og Danmark uroa

I ei felles utsegn skriv utanriksministrane i Sverige og Danmark, Ann Linde og Jeppe Kofod, at dei er uroa over dei avsløringane.

Dei meiner dokumentaren reiser mange spørsmål rundt handhevinga av sanksjonane mot Nord-Korea.

Tryggingsrådet i FN har vedteke sanksjonane mot Nord-Korea, som svar på atom- og rakettprogrammet til landet.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod

Dokumentarserien «Muldvarpen – Nord-Korea avslørt» avdekker blant anna brot på sanksjonane mot Nord-Korea. Den danske utanriksministeren Jeppe Kofod skriv i ei felles utsegn med Sverige at dei vil ta saka til FN og EU.

Foto: AP

Det har vore fleire rapportar om brot på desse sanksjonane, og svensk og dansk UD meiner dokumentarserien støttar opp under desse rapportane.

Sverige og Danmark skriv at dei vil ta saka vidare til FN og EU.

Også norsk UD skriv i ein e-post til NRK at dei er uroa over det som kjem fram i dokumentarserien.

Dei peikar på at sanksjonane som er vedteke av Tryggingsrådet i FN er folkerettsleg bindande, og at det er viktig at alle land følger opp og bidreg til at dei blir følgde.

Avviser påstandar

Den britiske forskaren Hugh Griffiths leia i perioden serien tek føre seg ei spesialgruppe som skulle passe på at FN-sanksjonane blei følgde. Han meiner dokumentaren er særs truverdig.

– Det mest skremmande filmen viser, er at Nord-Korea no er så desperate at dei er villige til å selje våpen til nesten kven som helst. Det er ekstra skremmande fordi landet har enorme mengder kjemiske våpen, og også har eit atomvåpenprogram, seier han.

Ulrich Larsen infiltrerte Nord-Korea i over ti år. På egenhånd - og med livet som innsats - skaffet han opplysninger om hemmelig våpensalg og narkotikavirksomhet.

Danske Ulrich Larsen kallar seg sjølv ein heilt alminneleg mann. Men i over ti år infiltrerte den uføretrygda kokken og tobarnsfaren Nord-Korea.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

Også Ola Kaldager, som tidlegare leia den hemmelege avdelinga E14 i den norske etterretningstenesta, er imponert over det dokumentarfilmskaparane har fått til.

– Dersom Nord-Korea hadde forstått kva dei heldt på med, ville dei ha blitt drepne. No vil publiseringa fungere som ei livsforsikring for dei.

NRK har bede om kommentarar frå Nord-Korea på påstandane som kjem fram i dokumentaren, men dei har avslått å stille til intervju.

Leiaren for venneforeininga og ein finansmann som deltek i dokumentaren, avviser påstandane i serien, og seier dokumentaren er manipulert.

SISTE NYTT

Siste nytt

FBI: Russland og Iran forsøker å påvirke valget

Amerikanske myndigheter mener at Russland og Iran har skaffet informasjon om velgere for å kunne påvirke valget. FBI sier Iran står bak truende e-poster til demokrater.

Obama: Trump er ute av stand til å ta jobben seriøst

Tidligere president Barack Obama sier at president Donald Trump er ute av stand til å ta presidentjobben seriøst.