Hopp til innhold

Regjeringen tvinges til å støtte krigsseilere

Krigsseileren Oscar Anderson skal få hjelp av den norske stat, selv om 102-åringen er britisk statsborger og bor i Storbritannia.

Oscar Anderson

Da Oscar Anderson feiret 102-årsdagen sin i august 2023 fortalte han NRK om sine traumatiske opplevelser som krigsseiler.

Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Da Oscar Anderson feiret 102-årsdagen sin i august 2023 fortalte han NRK om sine traumatiske opplevelser som krigsseiler.

Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Reaksjonene har vært sterke etter NRKs reportasjer om den norske krigsseileren, som gjorde brite av seg etter krigen.

Da han havnet på sykehjem i fjor sommer, fikk han og kona store økonomiske problemer. Sykehjemsplassen koster rundt 100.000 kroner i måneden. Kona har solgt smykkene sine for å kunne betale, og de sto i fare for å måtte flytte inn i en campingvogn i sønnens hage.

Privatpersoner og organisasjoner samlet inn over en million kroner for å hjelpe 102-åringen. De mener det er en skam at ikke den norske regjeringen støtter krigsseileren økonomisk.

Det mener også Fremskrittspartiet, som fremmer et forslag i Stortinget om å sikre gjenlevende krigsseilere økonomisk, uansett hvor i verden de bor.

En samlet opposisjon ønsker nå å tvinge regjeringen til å endre ordningen.

«Smålig» av regjeringen

– Vi har håpet at regjeringen skulle ta tak i dette. Krigsseilerne har ikke fått noen pen behandling av den norske stat. Det minste vi kan gjøre, er å sørge for at de som ikke har klart å ordne seg selv på en god måte, får en verdig alderdom, sier Dagfinn Henrik Olsen (Frp).

Han kaller regjeringens behandling av Oscar Anderson og andre krigsseilere for «smålig».

Opposisjon Stortinget

Fra venstre: Dagfinn Henrik Olsen (Frp), Anna Molberg (H), Freddy André Øvstegård (SV), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Tobias Drevland Lund (R) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Også MDG og Pasientfokus vil stemme for forslaget om å gi de gjenlevende krigsseilerne statsstøtte.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Samtlige opposisjonspartier bekrefter overfor NRK at de vil stemme for Frp sitt forslag. Det skal etter planen behandles i Stortinget 4. april.

– Det skal ikke være sånn at de gjenlevende krigsseilerne nå må selge personlige eiendeler for å få muligheten til å oppholde seg på sykehjem i utlandet, sier Høyres Anna Molberg, som er saksordfører i arbeids- og inkluderingskomiteen på Stortinget.

– Haster

Slik lyder forslaget:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sivile personer som mottar krigspensjon, og som under andre verdenskrig ble pålagt av den norske stat aktivitet som medførte direkte fare for eget liv og helse, sikres nødvendig bistand for å sikre en verdig alderdom uavhengig av om de i dag er norske statsborgere bosatt i Norge eller har utvandret til andre land».

Med flertall i Stortinget, tvinges regjeringen til å endre ordningen for krigsseilerne, til tross for sin holdning om å beholde dagens praksis.

– Det er per i dag ingen planer om å endre den ordningen vi har for krigspensjon til krigsseilerne, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til NRK i januar.

Men nå forventer opposisjonen at hun tar affære.

– Vi er skuffet over regjeringen. Nå haster det åpenbart veldig at den følger opp Stortingets vilje slik at de få gjenlevende heltene dette gjelder, får utbytte av ordningen. Vi forventer at Brenna følger opp lynraskt, sier Molberg (H).

Hun ser for seg en søknadsbasert ordning som skal gjelde for alle krigsseilere som seilte for Nortraship.

Krigsseiler Oscar Anderson

Oscar (102) endret navnet sitt fra Andersen til Anderson da han gjorde brite av seg etter krigen. Men han føler seg fortsatt mest norsk.

Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Oscar (102) endret navnet sitt fra Andersen til Anderson da han gjorde brite av seg etter krigen. Men han føler seg fortsatt mest norsk.

Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Uklart hvor mange

– Hvorfor må det en mediesak til for at storting og regjering skal reagere?

– Vi har blitt oppmerksom på saken til Oscar først nå, takket være et godt arbeid fra NRKs side. Og etter at den saken kom frem i media, var det ingen tvil om at vi måtte følge opp dette for de gjenlevende krigsseilerne, svarer Molberg.

Det er uklart hvor mange krigsseilere som fortsatt lever, men det er antatt at det er rundt ti. Fremskrittspartiets Dagfinn Henrik Olsen mener det haster å få på plass den nye ordningen.

– Dette bør være mulig å ordne på to–tre måneder. Dette er godt voksne mennesker, og da bør vi kunne sørge for at de får den hjelpen de trenger mens de er i live. Vi kan ikke sette oss i en situasjon hvor Oscar ender opp i en campingvogn fordi man venter på regjeringen i Norge.

NRK har bedt arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna om en kommentar til at opposisjonen sikrer flertall for Frps forslag. Hun ønsker ikke å forskuttere Stortingets behandling av saken.

SISTE NYTT

Siste nytt

Fleire medium om FN-gransking: Ingen bevis frå Israel på at UNRWA-tilsette er kopla til terror

Den israelske regjeringa hevdar at 12 personar i FN-organisasjonen for palestinske flyktningar (UNRWA) var involverte i Hamas-angrepet. Udokumenterte påstandar, seier ein uavhengig granskingskomité.