Hopp til innhold

Slik pleier delstatene å stemme

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hvor mange valgmenn har hver delstat, og hvordan pleier de å stemme? Få svarene her.

Hver stat har like mange valgmenn som representanter i Kongressen - to senatorer pluss et antall medlemmer av Representantenes hus som avgjøres av folketallet.

De minste statene, som for eksempel Alaska og Wyoming, har en representant (+ to senatorer), mens California har 53(+ to senatorer).

Her er en oversikt over hvordan delstatene har pleid å stemme (antall valgmenn i parentes).

Alabama (9): Republikansk siden 60-tallet, bortsett fra 1972 da Jimmy Carter fra nabostaten Georgia vant. Sikker.

Alaska (3): Republikansk siden staten ble opptatt i unionen i 1959, bare stemt demokratisk i 1964 da Barry Goldwater var republikansk kandidat. Sikker. Visepresidentkandidat Sarah Palins hjemstat.

Arizona (10): Solid republikansk siden 60-tallet, bortsett fra 1996 da Bill Clinton vant. Temmelig sikker. John McCains hjemstat.

Arkansas (6): Sørstat som til vanlig er republikansk, men som gikk for Jimmy Carter i 1976 og Bill Clinton, som selv er fra Arkansas, i 1992 og 1996. Sikker republikansk.

California (55): Er blitt solid demokratisk etter å ha vært republikansk før 80-tallet. Sikker.

Colorado (9): Har vært solid republikansk, men stemte på Clinton i 1996. Åpent nå, men heller klart mot demokratene på grunn av voksende spansktalende befolkning.

Connecticut (7): Er blitt stadig mer solid demokratisk siden 80-tallet. Sikker.

Delaware (3): Solid demokratisk og visepresidentkandidat Joe Bidens hjemstat. Sikker.

Florida (27): Vippestat som vanligvis har stemt republikansk, men som Clinton vant i 1996. Al Gore tapte valget da høyesterett ga Bush seieren i Florida. Åpen, men heller mot demokratene.

Georgia (15): Republikansk siden 60-tallet, bortsett fra da Jimmy Carter, selv fra Georgia, var demokratenes kandidat, og ved Bill Clintons første valg i 1992. Temmelig sikker.

Hawaii (4): Med få unntak solid demokratisk siden staten ble tatt opp i unionen i 1960. Barack Obamas fødested. Sikker.

Idaho (4): Solid republikansk fra langt tilbake. Sikker. Sarah Palins fødested.

Illinois (21): Vanligvis solid demokratisk, med millionbyen Chicago. Barack Obamas hjemstat. Sikker.

Indiana (11): Vanligvis solid republikansk. Åpent i år, men heller mot demokratene.

Iowa (7): Tidligere republikansk, men er blitt mer demokratisk siden 80-tallet, bortsett fra i 2004 da John Kerry tapte staten. Temmelig sikker for demokratene i år.

Kansas (6): Tradisjonell republikansk præriestat. Sikker.

Kentucky (8): Vanligvis republikansk, men stemte for Jimmy Carter og Bill Clinton. Sikker republikansk.

Louisiana (9): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallene, bortsett fra da den gikk for Jimmy Carter i 1976 og Clinton i begge hans valg. Temmelig sikker republikansk, selv med liberale New Orleans som største by.

Maine (4): Solid demokratisk, men begge senatorene er republikanske kvinner. Sikker demokratisk.

Maryland (10): Solid demokratisk. Sikker.

Massachusetts (12): Solid demokratisk, Kennedy-klanens hjemstat. Var den eneste staten som George McGovern vant i 1972. Sikker.

Michigan (17): Tradisjonell demokratisk stat med stor bilindustri som sliter. Sikker.

Minnesota (10): Demokratisk siden 60-tallet, bortsett fra i 1972. Heller mot demokratene.

Mississippi (6): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Sikker.

Missouri (11): Republikansk siden 2000. Helt åpen i år.

Montana (3): Vanligvis solid republikansk. Trolig republikansk også i år, men demokratene har en sjanse.

Nebraska (5): Solid republikansk. Sikker.

Nevada (5): Tradisjonelt republikansk, men stemte for Bill Clinton på 90-tallet. Åpen. Heller mot demokratene i år.

New Hampshire (4): Vanligvis en republikansk øy i det demokratiske New England, men John Kerry vant i 2004. I år tyder alt på en sikker seier for demokratene.

New Jersey (15): Vanligvis demokratisk industristat som tidligere var republikansk. Sikker demokratisk.

New Mexico (5): Tidligere republikansk, men stadig mer demokratisk med voksende spansktalende befolkning. Gikk for både Bill Clinton og Al Gore, men ikke John Kerry. Vippestat som heller mot demokratene.

New York (31): Tradisjonelt demokratisk. Millionbyen New York City er solid demokratisk, mens opplandet er mer republikansk. Sikker.

North Carolina (15): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Er blitt vippestat og heller mot demokratene.

North Dakota (3): Vanligvis solid republikansk præriestat. I år helt åpen.

Ohio (20): Industristat på vippen, men som vanligvis har stemt republikansk. Åpen. Heller mot demokratene. Vinner ikke republikanerne her, ligger de dårlig an.

Oklahoma (7): Solid republikansk. Sikker.

Oregon (7): Er blitt stadig mer demokratisk siden 1988. Sikker.

Pennsylvania (21): Industristat som er på vippen, har vanligvis stemt demokratisk, og er fødestedet til visepresidentkandidat Joe Biden. Heller mot demokratene.

Rhode Island (4): Tradisjonelt demokratisk. Sikker.

South Carolina (8): Solid republikansk sørstat siden 60-tallet. Sikker.

South Dakota (3): Solid republikansk præriestat. Sikker.

Tennessee (11): Er blitt stadig mer republikansk. Demokraten Al Gore, som er fra Tennessee, greide ikke å vinne i staten som er hans egen hjemstat. Sikker.

Texas (34): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Hjemstat til flere presidenter - både Lyndon B. Johnson og begge Bushene. Sikker.

Utah (5): Solid republikansk, mormonernes hjemstat. Sikker.

Vermont (3): Er blitt demokratisk siden Bill Clintons første valg i 1992, og har Senatets eneste sosialist, Bernie Sanders. Sikker.

Virginia (13): Tradisjonell republikansk sørstat som er blitt mer demokratisk de siste årene, først og fremst fordi Washington D.C's forsteder med mange statsansatte eser ut over den nordlige delen av staten. Er i år vippestat som heller mot demokratene.

Washington (11): Tidligere republikansk stat som er blitt stadig mer demokratisk siden 1988. Sikker.

Washington D.C. (3): Solid demokratisk siden 1964 første gang hovedstadsdistriktet fikk delta i presidentvalg. 60-70 prosent av befolkningen er svart. Sikker.

West Virginia (5): Solid republikansk, men var lenge solid demokratisk og stemte både på Jimmy Carter, Michael Dukakis og Bill Clinton. Temmelig sikker, men kan bli vippestat om det går dårlig med økonomien.

Wisconsin (10): Demokratisk siden 1988, men demokratene har gjerne vunnet med et nødskrik. McCain satser hardt, men delstaten heller mot demokratene.

Wyoming (3): Solid republikansk præriestat. Sikker.

Maine og Nebraska fordeler valgmennene distriktsvis - i øvrige stater går alle til vinneren.

SISTE NYTT

Siste nytt