Seks spørsmål og svar om ebola

Det pågående utbruddet av ebola har allerede kostet over dobbelt så mange menneskeliv som noe tidligere utbrudd.

Banner på uavhengighetsdag

I forbindelse med Liberias uavhengighetsdag 26. juli var en advarsel om Ebola tatt med på banneret som skulle gratulere landet.

Foto: Jonathan Paye-Layleh / Ap

Ebola-virus

Mikroskopbilde av et ebolavirus levert av USA senter for sykdomskontroll og prevensjon (CDC)

Foto: CDC / Ap

Så langt er 1200 over smittet og minst 670 døde i ebola-utbruddet som har rammet Guinea, Liberia og Sierra Leone.

Det er langt mer enn ved det verste tidligere utbruddet, da 250 mennesker mistet livet i Kongo i 1995.

Se tabell over alle ebola-utbruddene nederst i saken.

Med hjelp fra folkehelseinstituttet og USAs senter for sykdomskontroll og forebygging (CDCP) gir NRK her svar på noen spørsmål om ebola.

Hva er ebola?

Ebola er et virus som fører til en sykdom som kalles blødningsfeber. Det finnes flere forskjellige varianter av ebolaviruset.

Man vet ikke sikkert hvor viruset stammer fra, men mange forskere tror det kommer fra fruktflaggermusen, også kjent som flygehund.

Hvordan smitter ebola?

Viruset smitter fra dyr til mennesker ved at mennesker kommer i kontakt med blod, svette, sekreter, organer eller andre kroppsvesker fra smittede dyr. Dyrene med smitte er vanligvis sjimpanser, gorillaer, flygehunder (fruktflaggermus), skogsantiloper, og pinnsvin.

Ebola-viruset smitter mellom mennesker ved at man kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en som er syk. Det skjer enten gjennom direkte menneskelig kontakt, eller indirekte ved kontakt med gjenstander (f.eks. sprøytespisser) som er infisert med viruset. Smittefaren er størst når den syke har blødninger.

Verdens helseorganisasjon WHO sier at en sykdommen ikke er smittsom i inkubasjonstiden, altså at man ikke er smittefarlig før man har symptomer på sykdommen.

Menn som har vært smittet av ebola og har overlevd, kan fortsatt overføre viruset gjennom sæd i sju uker etter at de er blitt friske.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fruktflaggermus

Døde flygehunder på et marked i Brazzaville i republikken Kongo.

Foto: Jiro Ose / Reuters

Hva er symptomene?

Symptomer på ebola er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine og smerter i muskler, oppkast og diaré. Pasientene blir også fort dehydrert.

Etter hvert, vanligvis etter fem til sju dager, svekkes nyre- og leverfunksjon og indre og ytre blødninger oppstår. Det kan være til dels sterke blødninger fra kroppsåpninger som nese, munn og endetarm.

Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er vanligvis 2–21 dager.

Finnes det noen medisin eller vaksine?

Det finnes ingen medisin som kan helbrede ebola-pasienter. Heller ikke er det utviklet noen vaksine.

Behandlingen av ebola-smittede går i hovedsak ut på å lindre pasientens lidelser. De syke er ofte kraftig dehydrert og må tilføres væske.

Et problem med det pågående utbruddet av ebola er at familier mister tiltroen til moderne medisin, ettersom den ikke kan kurere sykdommen.

Familiene tar derfor sine syke med seg tilbake til landsbyene for behandling med tradisjonell medisin, noe som ofte fører til at smitten brer seg ytterligere.

Når ble ebola oppdaget?

Ebola ble oppdaget i 1976. Da var det to utbrudd av sykdommen som skjedde omtrent samtidig. Det ene var i Nzara i Sudan, i det som i dag er Sør-Sudan.

Det andre utbruddet var i Yambuku i Kongo. Utbruddet i Kongo skjedde ved en landsby like ved Ebola-elven, og det er derfra sykdommen har fått sitt navn.

Sykdommen ble for alvor kjent i 1995 da en epidemi rammet byen Kikwit, vest i Kongo. Den gangen døde 250 av totalt 315 smittede.

Hvilke land har hatt ebola?

Alle kjente dødsfall av Ebola har skjedd i Afrika. De eneste unntakene er to dødsfall i Russland, i 1996 og i 2004. I begge tilfeller var det uhell i laboratorier som førte til dødsfallene.

Mest kjent er saken fra 2004 da en vitenskapsmann på et forskningsinstitutt for biologiske våpen stakk seg på en sprøytespiss som det var ebolavirus på. Vitenskapsmannen ble satt i isolat og døde senere av viruset.

Også i USA og Storbritannia har det vært tilfeller der vitenskapsmenn er blitt smittet på laboratorier, men har overlevd.

Kjente ebolautbrudd med dødsofre

År

Land

Antall smittede

Antall døde

Prosent av smittede som dør

1976

Sudan (dagens Sør-Sudan)

284

151

53%

1976

Zaire (dagens Kongo)

318

280

88%

1977

Zaire (dagens Kongo)

1

1

100%

1979

Sudan

34

22

65%

1994-1995

Gabon

52

31

60%

1995

Zaire (dagens Kongo)

315

254

81%

1996

Gabon

31

21

68%

1996-1997

Gabon

60

45

74%

1996

Sør-Afrika

1

1

100%

2000-2001

Uganda

425

224

53%

2001-2002

Gabon

65

53

82%

2001-2002

Kongo

59

44

75%

2002-2003

Kongo

143

128

89%

2003

Kongo

35

29

83%

2004

Sudan (dagens Sør-Sudan)

17

7

41%

2007

Kongo

264

187

71%

2007-2008

Uganda

149

37

25%

2008-2009

Kongo

32

14

44%

2012

Uganda

24

17

71%

2012

Kongo

57

29

51%

2012-2013

Uganda

7

4

57%

Mars 2014 - 2016

Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria og Senegal

28.616

11.310

40%

2014

Kongo

66

49

74%

2018

Kongo (Ekvator-provinsen)

54

33

61%

2018-2020

Kongo (Nord-Kivu)

3470

2287

66%

2020-

Kongo (Ekvator-provinsen)

17

11

65 %

I tillegg har det vært noen tilfeller der én enkelt person har blitt rammet av ebola uten at det har utløst noen epidemi.

Per 25. juni 2020.

Kilder: WHO

SISTE NYTT

Siste nytt