Hopp til innhold
Urix forklarer

«Russland øker presset på Svalbard og vil sikre større rettigheter»

MOSKVA (NRK): I russiske medier har det den siste tiden kommet stadig flere påstander om at Norge diskriminerer russiske interesser på Svalbard. Det har trolig vært forspillet til nye og mer omfattende krav om russiske rettigheter på øyriket i nord.

lK7IijcH2pI

UTFORDRINGER: Russland viser mye større interesse for Svalbard enn tidligere, og utfordrer norsk politikk.

Foto: DOMINIQUE FAGET / Afp

Russiske myndigheter har ikke tidligere sagt offisielt at Norge bryter bestemmelsene i Svalbard-traktaten gjennom sin behandling av russiske interesser i området.

Det har riktignok ikke vært mangel på kritikk og krav fra russisk side når det gjelder den norske politikken i nord.

LRaL_6kKIaA

UENIGHET: Alle land som undertegnet Svalbard-traktaten har lik rett til næringsvirksomhet på land, men hva med til havs?

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementets talsperson, Maria Zakharova, viser nå ganske klart at Russland øker presset mot Norge på Svalbard, og at russerne går hardt ut for å sikre seg større rettigheter i nord.

Olje og gass sentralt

I russiske medier blir det pekt på at russiske selskaper ikke blir behandlet på lik linje med norske når det gjelder tillatelser til å utvinne olje og gass på sokkelen rundt Svalbard.

6504qQe83XU

FRISTENDE: Russiske olje- og gass-selskaper vil gjerne bore på sokkelen rundt Svalbard.

Foto: Andrei Pronin

Etter hvert som norsk oljevirksomhet beveger seg nordover i Barentshavet, blir denne problemstillingen sannsynligvis stadig mer synlig.

Det kan dreie seg om store verdier nede i havbunnen.

Russiske medier peker på at Norge forsøker å definere alt utenfor 12-milsgrensa rundt Svalbard som norsk territorium, noe mange andre land er uenige i.

Fisk til besvær

I 1977 opprettet Norge en fiskevernsone fra 12 nautiske mil rundt Svalbard og ut til 200 nautiske mil.

EQIPfCYQ8W4

UENIG I NORSK POLITIKK: En russisk tråler i fiskevernsonen utenfor Svalbard.

Foto: Forsvaret/KV KV Senja

Den offisielle norske forklaringen var at dette var nødvendig for å kunne forvalte og ta vare på fiskeressursene i havet i nord.

Russiske myndigheter mener igjen at russiske fartøyer diskrimineres, og at de norske favoriseres i denne sonen.

Både Russland og andre land mener at alle landene som har undertegnet Svalbard-avtalen har bør ha like rettigheter til å fiske i vernesonen, og at norske interesser ikke kan ha noen spesielle rettigheter her.

Inne på land mener russiske myndigheter at norske miljøreguleringer også rammer russiske interesser urimelig hardt.

Tøff ordbruk

I russiske medier heter det at «temperaturen øker på Svalbard» og at «Russland er villig til å kjempe for sine interesser på Svalbard».

3n5OCvrEkEk

INDUSTRI: Både norske og russiske selskaper har i mange år gravd etter kull på Svalbard, selv om virksomheten nå er trappet ned.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mye av den russiske argumentasjonen er bygget på at alle land som har undertegnet Svalbard-traktaten, har like rettigheter til å drive næringsvirksomhet på land på øygruppen, og ut til territorialgrensen på 12 nautiske mil.

Når norske myndigheter hevder at området utenfor dette er norsk territorium, så er mange av landene som er med i traktaten uenige i det.

De mener at prinsippet om like rettigheter til næringsvirksomhet også må gjelde for havområdet utenfor.

Norge vil ikke forhandle

Fra norsk side blir det russiske kravet om tosidige forhandlinger om rettigheter på Svalbard blankt avvist.

vOZdGPu_TS8

VISTE FLAGGET: Luftskipet Norge på Svalbard i 1926.

Norske myndigheter understreker at alle land som har undertegnet Svalbard-traktaten blir behandlet likt, og at alle må rette seg etter norske lover og regler.

Norge ønsker ikke å gi Russland noen spesiell status eller spesielle rettigheter.

Det kan nok tenkes at man fra norsk side misliker ideen om tosidige forhandlinger med Russland, fordi et lite land som forhandler med en stormakt fort kan bli tvunget til å gi etter for press.

Men fra russisk side blir denne holdningen sett på som svært lite konstruktiv og antakelig ganske arrogant.

Det ligger ikke an til at spenningen rundt Svalbard blir mindre med det første.

SISTE NYTT

Siste nytt