Radioaktivitet nådde ikke Norge fra Russland

Russerne opplyser nå om hvilke typer radioaktive stoffer som slapp ut under rakettulykken 8. august. Dette er ikke de samme stoffene som det norske strålevernet fanget opp.

Testområdet for våpen i Nyonoksa

HER BLE STOFFENE FUNNET: Dette er det militære testområdet ved Nyonoksa, omtrent 700 kilometer fra grensen til Norge. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har konkludert at stoffene ikke kom hit til landet.

Foto: Google Earth

Den russiske meteorologiske tjenesten Roshydromet tok prøver i området etter ulykken. Resultatet av disse prøvene er nå offentliggjort. De fant radioaktive edelgasser og stoffene barium, strontium og lantan. Det opplyser IFAX gjennom Reuters.

– Det vi oppdaget ved målestasjonen på Svanhovd i Finnmark var radioaktivt jod, opplyser leder i beredskapsseksjonen ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Astrid Liland.

Astrid Liland i seksjon beredskap DSA

Seksjonsleder i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Astrid Liland hadde forventet å se mange forskjellige radioaktive stoffer fra ulykken. Det gjorde de ikke.

Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet har i løpet av de siste dagene konkludert med at radioaktiv forurensing fra ulykken ikke nådde Norge.

– Informasjonen som nå kommer fra Russland bare forsterker vår konklusjon, opplyser Liland.

– Ville ha sett mer

Det var bare meget små mengder radioaktivt jod Direktoratet fanget opp. Funnet var ikke oppsiktsvekkende. Dette er et stoff som de oppdager regelmessig.

– Når det skjer en slik ulykke med kjernefysiske materialer, så er det normalt å finne mange forskjellige radioaktive stoffer. Det gjorde vi ikke, forteller Liland.

Det russerne nå opplyser at de har funnet, er normale stoffer ved ulykker. Roshydromet gir ikke detaljer om hvilke isotoper av stoffene de har målt. Isotopen bestemmer hvor lenge materialene avgir stråling.

Atomdrevet kryssermissil

HER BLIR MISSILET SKUTT OPP: Dette bildet er fra det som er antatt å være en tidligere oppskytning av missilet. Da ulykken inntraff skal utskytningen ha foregått fra et skip.

Foto: Russian MoD

Funnet av jod

Direktoratet er heller ikke bekymret for det radioaktive stoffet de fant. Det var i så små mengder at det var langt vekk fra å være en trussel mot helsen til folk i Norge.

Fordi radioaktive stoffer avgir stråling, så er det enkelt å oppdage selv ekstremt lave konsentrasjoner av det. Radioaktive stoffer er overalt rundt oss hele tiden, og vi blir kontinuerlig bestrålt.

– De små mengdene av radioaktivt jod vi fant stammer sannsynligvis fra produksjonen av radioaktive legemidler, opplyser Liland.

Hvor dette utslippet skjedde, er ikke noe Direktoratet har mulighet til å finne ut.

PUTIN VISTE DET FRAM: Under en presentasjon spilte den russiske presidenten av en video som skulle vise det nye missilet. Det er ikke bekreftet at missilet da brukte en kjernefysisk motor.

Bekrefter at det skjedde

Russerne har selv fortalt at det inntraff en ulykke 8. august. Hva som gikk galt, er ikke avklart. Norske Norsar opplyser at de fanget opp to eksplosjoner fra dette området den dagen.

Hva slags missil som ble testet, er heller ikke bekreftet, men det er antatt at det er våpenet som med Nato-navnet SSC-X-9 Skyfall. Informasjonen som kommer fra russerne er sprikende, men det er sannsynligvis et våpen som har en kjernefysisk ramjet som motor.

SISTE NYTT

Siste nytt