Hopp til innhold

Overgrepslege byttet navn, fikk ny jobb som lege

Ved å skifte etternavn klarte en overgrepsdømt psykiater å fortsette å arbeide som lege til tross for at helsevesenet var varslet.

Psykiatrisk Hospital i Risskov, Aarhus Universitetssykehus

NY OVERGREPSTILTALE: Her ved Psykiatrisk Hospital i Risskov i Aarhus fortsatt legen å behandle pasienter etter at han ble dømt for seksuelle overgrep mot pasienter i Norge.

Foto: RhinoMind / CC BY-SA 4.0

Den nå 49 år gamle psykiateren ble dømt til 18 måneders fengsel i Gjøvik tingrett for overgrep mot en kvinnelig pasient i 2010. Han ble fradømt sin norske autorisasjon, og forlot landet etter endt fengselsopphold i 2013.

Vel tilbake i hjemlandet Danmark skiftet legen etternavn, og kunne deretter med sin danske autorisasjon søke nye jobber. Han fikk ny stilling ved Psykiatrisk Hospital i Risskov som er en del av Aarhus Universitetssykehus.

Da en kvinnelig pasient etter en tid anmeldte han for seksuelle overgrep, sluttet han og reiste videre. Ikke lenge etter dukket han opp i Brønderslev i ny legejobb.

I august i fjor tok den danske statsadvokaten ut tiltale mot legen for å ha utnyttet den kvinnelige pasienten, og legens autorisasjon ble midlertidig inndratt. Når står legen i retten i Danmark og det rettes skarp kritikk mot helsemyndighetene som ikke stanset ham før.

Slo alarm

Jan Fredrik Andresen

VARSLET DANMARK: Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet forsikrer at danskene ble varslet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge Helsetilsynet ble deres søsterorganisasjon i Danmark, Sundhedsstyrelsen, varslet om overgrepsdommen i Norge.

– Vi varslet allerede da saken var under etterforskning og legen ble suspendert. Etter at endelig dom falt i 2011 og han ble fradømt retten til å arbeide som lege, ble dette bekreftet overfor Sundhedsstyrelsen, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Han sier de nordiske landene har en velfungerende avtale med gjensidig varsling når helsepersonell mister autorisasjonen sin. Nå arbeides det for å få på plass en tilsvarende avtale for EØS-området.

– Når vi får melding fra helsevesen og politi om saker som gjelder helsepersonell fra land utenom Norden, så varsler vi rutinemessig landets ambassade, sier Andresen

Navnebytte ikke nok

Han vil ikke uttale seg om hva som kan ha skjedd i Danmark, men sier at et navnebytte ikke er nok til å gå under radaren i Norge.

– Her identifiseres alt helsepersonell med et helsepersonell-nummer som er uavhengig av eventuelle navneskifter, sier han.

Han forsikrer at når norske helsemyndigheter mottar meldinger om norske leger og sykepleiere som får får advarsler eller mister godkjenningen i utlandet, så følges dette alltid opp.

– Det er jo hele vitsen med systemet. Dersom saken er alvorlig og det fremstår som overveiende sannsynlig at hendelsen har innvirkning på pasientsikkerheten, kan vi suspendere med øyeblikkelig virkning, sier Andresen.

– I slike tilfeller veier hensynet til pasientsikkerheten tyngre enn hensynet til legens rettssikkerhet, sier Andresen.

37 leger ble fratatt godkjenningen

I fjor mistet 37 leger sin norske autorisasjon. Årsaken er varierende og spenner fra faglig svikt til rusmisbruk og seksuelle overgrep.

To norske leger mistet sin autorisasjon etter at norske helsemyndigheter var varslet av kolleger i utlandet.

SISTE NYTT

Siste nytt