Hopp til innhold

Dømt lege begikk nye sex-overgrep mot kvinnelig pasient

En lege som er dømt for seksuelle overgrep mot en pasient i Norge, fikk nytt arbeid på to sykehus i Danmark. Nå er han dømt til fengsel for nye overgrep.

Psykiatrisk hospital i Risskov i Aarhus i Danmark

OVERGREPSLEGE ANSATT: Etter å ha blitt dømt for pasientovergrep i Norge, fikk legen ny jobb på sykehus i Danmark. Dette bildet viser Psykiatrisk Hospital i Risskov i Aarhus hvor han innledet forhold til en ny pasient.

Foto: RhinoMind / CC BY-SA 4.0

Dommen fratar den nå 49 år gamle psykiateren legeautorisasjonen, og i tillegg må han sone tre måneder i fengsel, har retten i Aarhus i Danmark bestemt.

I 2011 ble han dømt til fengsel for et lignende forhold i Norge og fratatt legeautorisasjonen, men danske myndigheter fulgte ikke opp. Den norsk advarselen ble liggende i en skuff i den danske Sundhedsstyrelsen, og legen fikk ny legejobb da han vendte tilbake til hjemlandet.

Nå er legen på ny kjent skyldig i å ha utnyttet en kvinnelig pasient seksuelt mens hun var til behandling ved Psykiatrisk Hospital på Aarhus universitetshospital i Risskov.

Ifølge Danmarks Radio var legen tiltalt for å ha utnyttet en person man har til behandling, en lovparagraf som har en strafferamme på ett år. Ettersom kvinnen var dagpasient og ikke innlagt, ble han ikke tiltalt etter en strengere lovparagraf hvor strafferammen er opptil fire års fengsel.

Dømt i Norge, fikk jobb i Danmark

Saken har vakt oppsikt i Danmark og stiller myndighetene i et kritisk lys.

Dommen i Norge er fra 2010. Da fikk han halvannet års fengsel og ble fradømt retten til å være lege, både i Gjøvik tingrett og året etter i Eidsivating lagmannsrett. Ifølge den norske tiltalen misbrukte legen sin stilling for å få sex med den kvinnelige pasienten i tre år.

Skiftet navn

Etter endt soning i Norge, fikk legen ny jobb som psykiater på Psykiatrisk Hospital i Risskov – under et nytt etternavn.

Da han på ny ble politianmeldt i august 2014, reiste han bare videre og fikk arbeid på et annet sykehus i Brønderslev på Nord-Jylland, til tross for at den danske Sundhetsstyrelsen kjente til anmeldelsene fra Risskov og dommen fra Norge. I Brønderslev arbeidet legen til 2015 da Sundhedsstyrelsen midlertidig inndro hans danske autorisasjon mens saken ble etterforsket.

SISTE NYTT

Siste nytt