Hopp til innhold

10 grunner for å besøke India

Etter mange års skeptisk avstand, er forholdet mellom India og USA nå preget av fortrolighet og samarbeid.

Barack Obama til India

Overalt i New Delhi henger velkomstplakter til den amerikanske presidenten.

Foto: INDRANIL MUKHERJEE / Afp

Joar Hoel Larsen
Foto: NRK

Konsolidering er nøkkelordet foran Obamas besøk. Det er ikke ventet noen grensesprengende avtaler. Så er det da heller ingen felt der motsetningene er av en slik art at «gjennombrudd» er et aktuelt begrep.

Det vil bli demonstrasjoner og mange indere - og da blir det fort titalls millioner - er USA-skeptikere.

Protest mot Barack Obama i India

Ikke alle er like begeistret for storbesøket. Indiske muslimer er ikke like begeistret for besøket som noen av sine landsmenn.

Foto: STRDEL / Afp

Men ifølge Pew Research har 66 prosent av alle indere en positiv holdning til USA. Det er noe ned fra i fjor, hvor 76 prosent erklærte at de så på stormakten med positive øyne, men - for Obama - betydelig bedre enn Pakistan med 17 prosent.

Her er Obamas 10 hovedgrunner til å besøke India.

1. Økonomi. Amerikansk økonomi sliter, Indias øker med 9 prosent i året. USA vil ha en større markedsandel i India, noe som kan bety økt eksport og flere arbeidsplasser i USA.

2. Samhandel. Enkelte varer er pålagt restriksjoner, blant annet høyteknologi og utstyr til kjernekraft. Dette skal det ryddes opp i.

3. Out-sourcing. En rekke amerikanske selskaper har «call-centra» i India, der indiske ansatte svarer på telefonhenvendelser «i USA». Obama har flere ganger kritisert denne praksisen og bedt selskapene ansette folk i USA i stedet for i India.
Til stor irritasjon for vertskapet.

4. Proteksjonisme. USA har økt visa-gebyret for indiske IT-eksperter som skal til USA. India mener dette er konkurransevridende og har protestert. Obama må sukre pillen.

5. Ulykkeserstatning. India har dårlig erfaring med erstatningsansvar etter Bhopal-katastrofen i 1984 og er skeptiske til internasjonal lovgivning på dette punkt da Union Carbide slapp lett unna. Er i praksis ordnet, men det må snakkes om.

6. India har gjennomført en reell månelanding. Avtale om sivilt romfartssamarbeid blir ventelig underskrevet.

7. Klima. Nesten fraværende i forpostfektningene. Vil dreie seg om alternativ energi og grønn teknologi.

8. Afghanistan. India er skeptiske til «lefling» med Taliban og planer om amerikansk tilbaketrekning. Trenger pep-talk.

9. China. Både gjest og vert er bekymret over kinesernes enorme vekst og økende innflytelse, økonomisk og militært.

10. Pakistan. Til syvende og sist dreier det meste i Indias utenrikspolitikk seg om forholdet til Pakistan. Stikkord er Kashmir, terrortrussel og USAs «dobbeltrolle», som nær alliert med to land som er i konstant konflikt.

SISTE NYTT

Siste nytt