Hopp til innhold

Nye tall viser at Sveriges koronadødstall er blant de lavere i Europa

Til tross for at Sverige har fått mye oppmerksomhet for mange koronadøde, viser ferske tall at landet er et av landene i Europa som har klart seg best under pandemien.

Folketomt på Stortorget i Stockholm tidligere i februar. Til tross for mindre strenge tiltak er også Sverige sterkt preget av sosial distanse under pandemien.

Folketomt på Stortorget i Stockholm tidligere i februar. Til tross for mindre strenge tiltak er også Sverige sterkt preget av sosial distanse under pandemien.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

De siste koronatallene fra Sverige viste at det var registrert 51 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet.

Så langt har pandemien krevd 12.649 liv i Sverige, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Til tross for de dystre nyhetene viser ferske tall at Sverige har kommet ganske godt ut av pandemien.

Den svenske historikeren Fredrik Charpentier Ljungqvist har hentet inn tall på overdødelighet fra europeiske land i 2020.

Overdødelighet regnes ut ved å se på hvor mange som har dødd i løpet av ett år sammenlignet med de fire foregående årene.

Ifølge Ljungqvist er overdødelighet et grunnleggende verktøy for å analysere følgene av hungersnød, epidemier og andre historiske hendelser.

– Å gå ut fra landenes egen rapportering av dødsfall og smitte av covid-19 er i prinsippet meningsløst ettersom testing og kriterier varierer så mye. sier Ljungqvist til SVT.

Sier en myte har festet seg

Tallene viser at Sverige i 2020 hadde en overdødelighet på 7,6 prosent, sammenlignet med årene 2016–2019.

Ljungqvist sier det viser at Sverige er blant landene i Europa som er mildere rammet av pandemien.

– Det sirkulerer myter om at Sverige skulle være blant de verst rammede av covid-19 i Europa. Det stemte til en viss grad ved slutten av den første bølgen i mai og det bildet synes å ha festet seg på netthinnen hos mange, sier Ljungqvist.

Av de 31 landene på listen er Sverige på 23. plass over de med høyest overdødelighet.

Liechtenstein er med 20,8 prosent det landet i Europa med den høyeste overdødeligheten.

Av de større landene ligger Spania (18,9 prosent) og Polen (18,7 prosent) øverst.

Et land som Hellas, som regnes for å ha klart pandemien godt, har med 7,5 prosent omtrent samme tall som Sverige.

Sverige har hatt en klar nedgang i antall smittede etter en topp rundt jul og nyttår.

Norge med «underdødelighet»

De andre nordiske landene ligger godt under Sverige. Litt overraskende er Finland nest høyest i Norden med 2,7 prosent.

Norge skiller seg klart ut. Som det eneste av de 31 undersøkte landene hadde Norge en nedgang i antall døde i 2020.

– I Norden ligger Sverige i særklasse høyt, I alle fall enn så lenge, for situasjonen i Danmark har forverret seg nå i starten av året, sier Ljungqvist.

Grafittikunstnere på Södermalm i Stockholm gir tydelig uttrykk for at de er lei pandemien.

Graffitikunstnere på Södermalm i Stockholm gir tydelig uttrykk for at de er lei pandemien.

Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Stemmer med tidligere pandemier

Fredrik Charpentier Ljungqvist er historiker ved universitetet i Stockholm. Han sier at mønsteret ved koronapandemien stemmer med det man har erfart ved tidligere pandemier.

Under Asiasyken i 1957-58, Hongkonginfluensaen i 1968 og den sterke influensaen i 1976 var mønsteret i Norden mye av det samme.

Sverige er i alle tilfellene, sammen med Danmark, blitt hardere rammet enn de andre nordiske landene.

Ljungqvist peker på flere store byområder og tettere kontakt med resten av Europa som mulige forklaringer.

SISTE NYTT

Siste nytt