Hopp til innhold

Mistanken om sabotasje mot Nord Stream-ledningene styrket

Mistankene om grov sabotasje mot gassrørledningene i Østersjøen er styrket. Den svenske påtalemyndigheten konstaterer at det har skjedd eksplosjoner ved Nord Stream 1 og 2.

Gaslekkasjen i Nord Stream-ledningene

STERK MISTANKE OM SABOTASJE: Sverige, Danmark og Tyskland samarbeider i etterforskningen av gasslekkasjene fra Nord Stream-ledningene. Svensk påtalemyndighet sier at mistanken om sabotasje er styrket.

Foto: Danske forsvaret / NTB

– Vi kan konstatere at det har skjedd detonasjoner ved Nord Stream 1 og 2 i den svenske økonomiske sonen, som har medført omfattende skader på gassrørledningene. Det sier kammeradvokat Mats Ljungqvist i en pressemelding.

Gjort beslag

Det er en åstedsundersøkelse, utført av det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, som har gjort at man har fått styrket mistankene om grov sabotasje.

«Sikkerhetspolitiet vurderer det som har skjedd i Østersjøen som meget alvorlig», skriver de blant annet i en pressemelding. Undersøkelsen er nå avsluttet, og avsperringene til havs er opphevet.

Det er gjort flere beslag på åstedet.

– Beslagene skal nå undersøkes. Saken er svært sensitiv, sier Ljungqvist, som leder etterforskningen.

– Det er en alvorlig hendelse, og det er et sterkt budskap om at involverte myndigheter ivaretar sine respektive oppgaver på best mulig måte, sier han videre.

Grafikk som viser et tverrsnitt av gassrørledningen Nord Stream 1s dybde under havoverflaten. Grafikken viser at ledningen ligger mellom 50 og 90 meter under overflaten. To lekkasjepunkter er markert, disse ligger ca 75 meter under overflaten. Den ene lekkasjen ligger i den svenske økonomiske sonen, mens den andre ligger i den danske sonen.

I løpet av utredningen har det kommet spørsmål om Sverige har rett til å sperre av havområdet, om landet har såkalt jurisdiksjon over området. Det mener Ljungqvist at Sverige har.

– Sverige har, med støtte av FNs havrettskonvensjon, jurisdiksjon over de delene av Nord Stream som befinner seg innenfor svensk økonomisk sone, sier Mats Ljungqvist.

Viktig om det kom fra innsiden eller utsiden

Da seismikken viste at det hadde vært eksplosjoner ved rørledningen i Østersjøen, var Tor Ivar Strømmen helt sikker på at det dreide seg om sabotasje.

Han er forsker ved Sjøkrigsskolen, og mente til NRK sist uke at Nord Stream 1 og 2 var enkle mål for en sprengladning.

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Det svenskene ikke har sagt noe om, det er om detonasjonene har vært på utsiden eller innsiden. Jeg vil anta de har vært på utsiden av rørene.

– Har de vært på innsiden, så er det russerne selv som har gjort det. Beviselig. Da har de bevist at det er russerne. Er det på utsiden så er det fortsatt et langt stykke arbeid igjen før man kan bevise hvem som eventuelt har stått bak.

Strømmen sier at alle sprengstoff vil ha en bestemt kjemisk sammensetning.

Hvis det svenske sikkerhetspolitiet har funnet spor etter dette, vil det «kjemiske fingeravtrykket» gjøre at en kan fastslå typen, hvilken fabrikk den ble lagd på, og til og med året eller måneden den ble laget, sier han videre.

Da kan man også, i teorien, finne ut av hvilke land som hadde tilgang på sprengstoffet i den aktuelle tidsperioden.

Dette er likevel en mye vanskeligere måte å finne den skyldige aktøren på, mener Strømmen.

– Det er særdeles vanskelig å kunne si at «dette er det den og den staten som har stått bak». Det er jo det som gjør det til et effektivt middel, at en kan si rett ut at «det er ikke meg», og så er det ingen som kan føre konkrete bevis på at det er deg.

Undersøkelser under vann

Danske myndigheter skal ha gjort de første undersøkelsene på bunnen av Østersjøen, ved rørledningene. Det erfarer DR Nyheder.

De skriver at det er uvisst når og hvordan disse undersøkelsene er gjennomført. Dykker- og mineryddingsfartøyer fra det danske forsvaret har i løpet av uken, vært i området sydøst for Bornholm tett ved der gasslekkasjene skjedde,

Kart som viser lekkasjene på Nord Stream 1 og 2.
Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Danske, svenske og tyske myndigheter samarbeider i etterforskningen av gasslekkasjene, skriver DR.

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, er svært forsiktig med å kommentere opplysningene om sabotasje.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson

Sveriges statsminister Magdalena Andersson er forsiktig med å kommentere de nye opplysningene.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Denne type gransking er jo underlagt hemmelighold i Sverige, men det er veldig bra at man arbeider intensivt med denne saken, også i samarbeid med Danmark og Tyskland, sier Andersson.

Hun sier Sverige har fått tilbud om teknisk hjelp fra andre land og tydelige uttalelser fra EU og Nato.

– Dette handler om mye mer enn Sverige og Danmark. De handler om den europeiske energiforsyningen, sier den svenske statsministeren.

Høyt metannivå

Det er tusen ganger høyere metannivå enn normalt i området rundt gasslekkasjene fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, ifølge svenske forskere. Det viser resultater fra forskningsfartøyet Skagerack, som har gjennomført analysen noen nautiske mil fra lekkasjene, skriver Sveriges Radio.

Ifølge vitenskapelig leder om bord, Katarina Abrahamsson, kan de høye metankonsentrasjonene påvirke havets plankton, men det er behov for flere analyser for å bekrefte dette.

Les også: Ekspert: – Gassrørene var enkle mål

SISTE NYTT

Siste nytt