Hopp til innhold

Miljøforkjempar drepen av tømmerhoggarar i Amazonas

Ein ung urfolksleiar og miljøforkjempar blei drepen av ulovlege tømmerhoggarar i Amazonas i Brasil. Ein tømmerhoggar blei også drepen i skotvekslinga som følgde.

Paulo Paulino Guajajara i en brønn i en ulovlig leir i Amazonas.

Miljøaktivisten og urfolksleiaren Paulo Paulino Guajajara blei drepen då han jakta ulovlege tømmerhoggarar i Amazonas. I september møtte nyheitsbyrået Reuters han i regnskogen. Her hentar han opp vatn frå ein brønn i ein tømmerhoggarleir.

Foto: Ueslei Marcelino

Urfolksleiaren og miljøaktivisten Paulo Paulino Guajajara blei fredag skoten og drepen i eit bakhaldsangrep av ei gruppe ulovlege tømmerhoggarar, melder The Guardian. I tillegg blei ein person skadd.

I ei etterfølgjande skotveksling, skal også ein av tømmerhoggarane ha blitt drepen.

Guajajara var også medlem av ei miljøverngruppe som kjempar for å bevare regnskogen mot ulovleg hogst.

Justisministeren i Brasil, Sérgio Moro, seier det føderale politiet etterforskar hendinga.

– Vi vil ikkje spare på noko for å sørge for at dei som er ansvarlege for dette alvorlege lovbrotet blir stilt for retten, skreiv han på Twitter.

Laster Twitter-innhold

Regnskogfondet er uroa

Ifølgje ein rapport frå Human Rights Watch som kom i september, blir avskoginga i Amazonas drive av kriminelle nettverk som trugar og går til angrep på urfolk, miljøvernarar og tilsette i staten.

Konklusjonen i rapporten var at Brasil ikkje klarer å handtere desse nettverka. Det kan føre til at landet ikkje klarer å nå målet med å stanse all ulovleg avskoging innan 2030, slik dei har forplikta seg til i Parisavtalen.

Regnskogfondet er uroa over situasjonen til urfolka i Amazonas.

– Situasjonen for urfolk i Brasil er heilt klart blitt verre den siste tida. Vi høyrer om fleire ulovlege invasjonar av områda deira i Brasil, og erfarer generelt eit forsterka konfliktnivå og meir lovløyse på bakken, seier Ellen Hestnes Ribeiro som leiar Brasilteamet i Regnskogfondet.

Skogvokter i Amazonas på jakt etter tømmerhuggere.

Skogvaktarane patruljerer Amazonas på jakt etter tømmerhoggarar for å hindre avskoging.

Foto: UESLEI MARCELINO

Ribeiro meiner styresmaktene ikkje gjer nok for å stoppe valden, og oppmodar norsk næringsliv om å bidra til å legge press på Brasil.

– Norske importørar må sikre at dei ikkje kjøper av aktørar som bidreg til avskoging og auka konflikt i Brasil. Kampen om meir land til jordbruksformål og gruvedrift er ein kamp på liv og død i Brasil.

Barnas framtid

Guajajara-stammen er ei av dei største gruppene med innfødde i Brasil. I 2012 etablerte dei ei skogvaktargruppe som skulle kjempe mot avskoging i Amazonas, skriv BBC.

Skogvaktarane går blant anna væpna vaktrundar i regnskogen, og øydelegg leirplassane tømmerhoggarane har sett opp. Dette har ført til at dei har fått mange fiendar.

– Nokre gongar er eg redd, men vi må løfte hovuda og handle. Vi er her for å kjempe, sa Paulo Paulino Guajajara i eit intervju med Reuters tidlegare i år.

Paulo Paulino Guajajara

Paulo Paulino Guajajara sa til Reuters i september at arbeidet han gjorde kunne vere farleg, men han meinte det var viktig for å sikre livet til framtidige generasjonar.

Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

Han sa han engasjerte seg for å redde framtida.

– Vi ser at naturen blir øydelagt, gode tre, harde som stål, blir hogd ned og fjerna. Vi må ta vare på dette for framtida til barna våre, sa han.

SISTE NYTT

Siste nytt