Italia vil sende mulla Krekar ut av landet etter soning

I den italienske terrordommen mot mulla Krekar, slår retten fast at han skal kastes ut av landet etter at han har sonet en eventuell dom. Spørsmålet er hvor han kan sendes.

Mulla Krekar

DØMT: mulla Krekar ble mandag dømt til tolv års fengsel i en italiensk rett. I dommen heter det også at han skal sendes ut av Italia etter endt soning.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Retten i den italienske byen Bolzano kjente mulla Krekar skyldig i terrorplanlegging og dømte ham til tolv års fengsel i Italia.

I dommen, som NRK har fått tilgang til, heter det også at domfelte skal «sendes ut av landet etter at dommen er sonet».

Spørsmålet er i så fall hvor Italia skal sende Krekar.

Krekars italienske advokat: – Kan ikke sendes til Irak

Enrica Franzini, Krekars forsvarer i Italia

– BLIR UTVIST: Dersom den italienske dommen blir stående, vil Italia deportere mulla Krekar fra landet etter endt soning, opplyser hans advokat Enrica Franzini.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Dommen medfører at mulla Krekar blir utvist fra Italia etter å ha sonet dommen. Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til NRK.

– Dette ligger langt frem i tid, vi får ta problemet når det dukker opp. Akkurat nå er jeg bare opptatt av om og i så fall når han kommer til Italia. Vi kommer helt sikkert til å anke dommen, sier Franzini.

Etter at dommen falt i Italia i går, ble mulla Krekar pågrepet av PST, som hadde mottatt en arrestordre fra Italia.

Pågripelsen skjedde i påvente av en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter. Den har foreløpig ikke kommet.

Kallmyr: – Italia bundet av samme regelverk som Norge

Krekar, som siden 2003 har stått oppført på FNs terrorliste, er allerede utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet, men befinner seg likevel fortsatt her i landet.

Problemet har vært de uavklarte politiske forholdene i Irak. Norge kan ikke sende en person til et land hvor vedkommende risikerer dødsstraff.

At Italia vil sende mulla Krekar ut av landet etter endt soning, vil trolig ikke påvirke spørsmålet om Norge vil utlevere Krekar til Italia dersom det kommer en utleveringsbegjæring.

– Italia er bundet av det samme internasjonale regelverket som Norge, nemlig Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Verken Norge eller Italia kan sende personer til et land hvor man risikerer dødsstraff. Der er italienerne like folkerettslig forpliktet som det Norge er, sier justisminister Jøran Kallmyr til NRK.

Ikke mottatt utleveringsbegjæring

Justisminister Kallmyr sier at han har blitt informert om at Krekar er arrestert i påvente av en utleveringsbegjæring fra Italia.

– Når utleveringsbegjæringen kommer, får vi behandle den på ordinær måte i vårt ordinære spor. Når dette skjer er opp til italienske myndigheter, sier Kallmyr.

Rettssaken har foregått i Italia, med italiensk påtalemyndighet og italienske dommere. Norske myndigheter har derfor ikke vært en del av saken, fastslår Kallmyr.

– Jeg har ikke blitt informert om at vi har mottatt en utleveringsbegjæring så langt. Men når vi eventuelt får den så vil jo den først gå til departementet, og så vil det bli sjekket om det er noen formelle feil med utleveringsbegjæringa, forklarer justisministeren.

– Om det ikke er noen feil så går den til påtalemyndigheten, og så er det påtalemyndigheten og domstolen som avgjør om vilkårene er til stede for utlevering.

SISTE NYTT

Siste nytt