Urix forklarer

Hva nå, Boris Johnson?

LONDON (NRK): Storbritannias høyesterett mener Boris Johnsons avgjørelse om å suspendere parlamentet var i strid med loven. Her er fem spørsmål og svar etter avgjørelsen.

1. Hva er suspensjon av Parlamentet?

Det er vanlig å gi politikerne i Parlamentet en «tvungen pause» for at en regjering skal holde en ny trontale.

En trontale holdes av dronningen på vegne av regjeringen.

2. Hvorfor var suspensjonen av Parlamentet kontroversiell?

Pausen skulle vare i hele fem uker. Det er uvanlig lenge. I tillegg er det uvanlig å suspendere et Parlament i krisetider, som Storbritannia er inne i på grunn av brexit.

Da regjeringen oppløste Parlamentet var de midt oppe i å behandle en lov som skulle hindre at regjeringen tok Storbritannia ut av EU uten noen avtale.

Opposisjonn mente at Boris Johnson forsøkte å kneble Parlamentet.

Regjeringen på sin side hevdet at politikerne skulle få god tid til å behandle brexit før brexitdagen 31. oktober.

Regjeringen mente også at spørsmålet er politisk og ikke et spørsmål for domstolene.

3. Hva har Høyesterett bestemt?

Høyesteretts avgjørelse som blir omtalt som et konstitusjonelt «jordskjelv».

Høyesterett mener det er deres oppgave å behandle en sak som handler om forholdet mellom Parlament og regjering. De mener i tillegg at suspensjonen av parlamentet ble gjort for å hindre Parlamentet i å ettergå regjeringens politikk i forkant av brexitdagen 31. oktober.

Retten mener med andre ord at Johnson handlet ulovlig da han i en telefonsamtale med dronning Elizabeth forklarte hvorfor det var nødvendig å oppløse Parlamentet.

4. Hva betyr dette for politikerne i Parlamentet?

I Høyestretts øyne har aldri Parlamentet vært oppløst.

I praksis blir det nå opp til Parlamentets ordstyrere, Overhuset og Underhuset, å avgjøre hva de skal gjøre. Underhusets leder har allerede sagt at alle skal møte i Parlamentet.

5. Hva betyr dette for statsminister Boris Johnson?

Opposisjonen krever nå at Johnson går av. I så fall blir han den statsministeren i Storbritannia som har hatt kortest levetid i Downing Street.

Det vil bli stilt tøffe spørsmål ved at dronning Elizabeth ble trukket inn i den delikate brexitsaken på en måte som var ulovlig. Johnson kan f or eksempel komme til å be dronningen om en ny suspensjon av Parlamentet.

Kommentatorer peker på at det under normale omstendigheter nok ville være slik at Boris Johnson ville bli stilt overfor et mistillitsforslag, men at brexit-saken gjør at Storbritannia ikke er inne i normale tider.

Opposisjonen har ikke vist seg så hissig på et nyvalg før de er sikre på at ikke Storbritannia går ut av EU uten noen avtale 31. oktober. Hvis de taper valget, så vil Johnson kunne få større makt i brexit-spørsmålet.

Boris Johnson er nå på FNs generalforsamling New York og skal blant annet møte president Donald Trump. Det er uklart om han nå må reise tilbake til London for blant annet å møte i Underhuset på onsdag.

Det er ingen som kan si sikkert hva som skjer videre. Det som har skjedd er uten presedens i britisk politikk.

World Leaders Gather For United Nations Climate Summit

Boris Johnson er i New York. Det kan hende han må avbryte turen før tiden.

Foto: Spencer Platt / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt