NRK Meny
Normal

HRW i Raqqa: – Så langt betre enn Mosul

Etter rapportar om folkerettsbrot etter sigeren mot IS i Mosul er håpet at det same ikkje skal gjenta seg i Raqqa. Fleire organisasjonar følger med på om folkeretten blir respektert, både under og etter kampane.

HRW i Mansourah

Human Rights Watch intervjuar lokale i Mansourah etter eit angrep mot ein skule utført av den USA-leia koalisjonen.

Foto: Picasa

– For å kome inn i desse byane må ein køyre over Tabqa-demningen, eit strategisk punkt der det har vore store kampar og det no er store øydeleggingar, men når ein kjem inn i byen Tabqa er det faktisk et yrende folkeliv – vi sat i trafikkork, og marknader var opne, seier Ole Solvang til NRK.

SYRIA-CONFLICT-TABQA

I mai var Tabqa fri. Livet vender sakte tilbake, men det er slett ikkje noko lett liv for dei som bur her, fortel Ole Solvang i HRW.

Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Han er nestleiar for kriseavdelinga i Human Rights Watch, har nett besøkt byane Mansourah og Tabqa som ligg like vest for Raqqa, og som allereie er teke tilbake frå ekstremistgruppa.

– Men grunnleggande tenester er framleis fråverande – det er veldig lite elektrisitet, det finst ingen medisinske tenester som fungerer endå, det er lange køar framfor bakeria sidan fleire av dei blei øydelagde i kampane, og på toppen av dette var det 45 varmegrader. Så livet er ikkje lett for dei som er i desse områda no.

Fleire sivile drepne dei siste månadene

Målet med besøket var å sjå korleis koalisjonens angrep påverka dei sivile, ettersom sivile tapstal har auka kraftig dei siste månadene. Dei ville også undersøke om desse angrepa held seg innanfor folkerettens rammer. Det er ikkje alltid tilfelle, fortel Solvag.

– Det vi fant var at i stor grad var flyangrepa ganske presise, og førte til forholdsvis få sivile tapstal, men i enkelttilfelle var det store sivile tapstal, og i nokre tilfelle såg vi at koalisjonen ikkje hadde gjort nok for å forsikre seg om at sivile ikkje blei angripne.

Ole Solvang

Ole Solvang, nestleiar for kriseavdelinga i HRW, og kollegaene hans har vore i Mansourah for å dokumentere øydelegginga etter at den USA-leia koalisjonen angreip ein skule i byen i mars.

Foto: HRW

Han fortel om eit tilfelle der ein skule blei bomba og fleire titals sivile drepne. Dei var internt fordrive og hadde søkt tilflukt i skulebygningen.

Etter at irakiske styrker og deira allierte sigra over Mosul har det vore mange rapportar om mishandling og krigsbrott gjort av irakiske styrker. No står Raqqa for tur, der situasjonen så langt er betre på dette feltet.

– Vi har høyrt om og dokumenterte enkeltsituasjonar der IS-medlemmer blei mishandla, men i det store og det hele verka det som styrkane på bakken der er forholdsvis disiplinerte.

– Viktig å gjenopprette tilliten

Foreløpig i alle fall, legg han til, og seier at dei vil følge utviklinga nøye etter kvart som styrkane kjem nærare IS-senteret.

– Både i Raqqa og seinare når dei kjem litt lenger sør, i Deir al-Zor der dei etter kvart vil få tak i fleire høgtståande IS-medlemmer.

Raqqa

Offensiven for å ta tilbake Raqqa starta 6. juni og går no føre seg for fullt. Her etter eit angrep på ein IS-posisjon vest i byen 17. juli.

Foto: Hussein Malla / AP

Han legg til at det også her kjem til å bli utfordrande, ikkje minst på grunn av den sterke stammetilhøyrigheten mange i dette området har.

– Det er viktig å gjenoppreise tilliten mellom folk her, for den er blitt veldig svekka i løpet av dei siste åra.

I tillegg er det spent mellom USA-allierte Syrian Democratic Forces (SDF), som består av ein stor del kurdiske styrker frå YPG-militsen, og Tyrkia, som hevdar desse står i ledtog med den kurdiske opprørsgruppa PKK som dei har kjempa mot i fleire tiår. Tidlegare denne veka var det skotveksling mellom tyrkiske styrker og SDF nær den tyrkiske grensa.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt